A Nemzetgazdasági Minisztérium felelős a hazai gazdaságpolitika irányvonalának meghatározásáért és a nemzetgazdasági stratégia végrehajtásáért. A Minisztérium foglalkozik a nemzetgazdaságot érintő olyan kiemelkedő jelentőségű területekkel, mint a munkahelyteremtés, a családbarát adórendszer megteremtése, a versenyképesség javítása, a költségvetés megalkotása, az államadósság csökkentése vagy a gazdasági növekedés ösztönzése.

A Nemzetgazdasági Minisztérium célja, hogy a rendelkezésére álló gazdaságpolitikai eszközökkel és az uniós források hatékony felhasználásával elősegítse egy, az egységes európai piacon és a globalizálódó világgazdasági környezetben egyaránt versenyképes, gyors növekedésre alkalmas, magas hozzáadott értéket előállító, innovatív, tudásalapú gazdaság kialakulását.

A Nemzetgazdasági Minisztériumot a nemzetgazdasági miniszter, Varga Mihály vezeti. Az egyes szakterületek élén államtitkárok állnak: a parlamenti ügyekért és a gazdaságstratégiáért Dr. Cséfalvay Zoltán, az államháztartásért dr. Naszvadi György, az adó- és pénzügyekért Orbán Gábor, a tervezéskoordinációért Dr. Komoróczki István, a foglalkoztatáspolitikáért Dr. Czomba Sándor, a gazdaságszabályozásért pedig Szatmáry Kristóf felelős. A hivatalszervezet működtetése a közigazgatási államtitkár, Gondos Judit feladata.

A Nemzetgazdasági Minisztérium a gazdaságstratégia alkotás keretében rövid-, közép- és hosszútávú terveket készít a gazdasági növekedés ösztönzésére és a versenyképesség növelésére. Felügyeli az államháztartást, megtervezi a költségvetést és a zárszámadást, közreműködik a közpénzügyeket érintő szabályozásokban. A pénzügyi stabilitás biztosítása érdekében pénzügy-politikai stratégiát dolgoz ki és kialakítja a hazai adórendszert. Emellett a munkahelyteremtés és a foglalkoztatás bővítésének, valamint a jövedelmi kérdések rendezésének érdekében terveket készít, kapcsolatot tart a szociális partnerekkel. A Nemzetgazdasági Minisztérium a külgazdasági stratégia alapján felügyeli és irányítja hazánk nemzetközi gazdasági kapcsolatait.

A miniszter és az államtitkárok munkáját a kabinetfőnök mellett a hivatalszervezetben különböző szakterületeken dolgozó kormánytisztviselők segítik, akik a döntések előkészítésében és végrehajtásában vesznek részt. A minisztérium legfőbb szervezeti egységei a miniszteri kabinet, az államtitkárságok, a helyettes államtitkárságok, a szakmai főosztályok és osztályok.