A Parlamenti és Gazdaságstratégiáért Felelős Államtitkárságot Dr. Cséfalvay Zoltán vezeti. Az államtitkár ellátja a miniszter által számára meghatározott egyedi feladatokat, ezen belül koncepciót és megoldási javaslatokat dolgoz ki, részt vesz minisztériumi álláspontok kialakításában és képviseletében.

A parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkár irányítja a parlamenti pártközi egyeztetési mechanizmusokat, véleményezi a minisztériumi jogszabály-előkészítés során részére megküldött tervezeteket.

Támogatja az összkormányzati, illetve ágazati felelősségi körbe tartozó teendőkkel kapcsolatos stratégiák kialakítását, elősegíti a miniszter országgyűlési képviseletét. Segíti a miniszter munkáját hosszú távú gazdaságpolitikai, vállalkozásfejlesztési feladatok ellátásában, versenyképességi programokat dolgoz ki, koordinálja az Európa 2020 Stratégiával kapcsolatos feladatokat.

Kapcsolatot tart a pártokhoz nem tartozó képviselőkkel, koordinálja a társadalmi, gazdasági érdekképviseletekkel való együttműködést.

A parlamenti gazdaságstratégiáért felelős államtitkár részt vesz a helyettes államtitkárok parlamenti és általános kormányzati feladatok végrehajtásával kapcsolatos tevékenységének összehangolásában, illetve közreműködik a jogszabályalkotással kapcsolatos politikai előkészítő munka miniszteri irányításában. Ennek keretében gondoskodik a kormányzati politika érvényesítéséről a jogszabályi koncepciókban, és ellátja a kormánypártok frakcióival való egyeztetési feladatokat.

Az államtitkár képviseli Magyarországot az Európai Unió Versenyképességi Tanácsában, felügyeli és irányítja hazánk OECD-beli tevékenységét, valamint ellátja az OECD Nemzeti Tanács elnöki teendőit.

A parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályozatása esetén a versenyképességért felelős helyettes államtitkár helyettesíti.

Versenyképességért Felelős Helyettes Államtitkárság

A helyettes államtitkárságot Turóczy László vezeti.

A versenyképességért felelős helyettes államtitkár közreműködik a versenyképességi programok kidolgozásában, folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi a versenyképesség szempontjából meghatározó gazdasági folyamatokat, a gazdaságpolitikai programok végrehajtására javasolt intézkedések versenyképességi hatásait, valamint közreműködik a vállalkozások működési, szabályozási környezetének javítására irányuló kezdeményezések kidolgozásában. A helyettes államtitkár közreműködik az Európa 2020 Stratégiával kapcsolatos feladatok koordinálásában, összehangolja az OECD-ben való magyar tevékenységet.

A Versenyképességért Felelős Helyettes Államtitkárság együttműködik és kapcsolatot tart a nemzetközi szervezetekkel, a magyar gazdaságpolitika szakmai képviseleteivel. Szakmailag koordinálja az Európa 2020 Stratégia végrehajtását, valamint az EU Versenyképességi Tanácsában való magyar részvételt. Szakmailag koordinálja az OECD-ben való kormányzati részvételt.

A helyettes államtitkár irányítja a Versenyképességi Főosztály, valamint az Innovációs és K+F Főosztály vezetőjének munkáját.

A versenyképességért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a Versenyképességi Főosztály vezetője helyettesíti.