Az államtitkárságon működő főosztályok feladatainak ismertetése.

Versenyképességi Főosztály

A Versenyképességi Főosztály feladatai:

 • A Versenyképességi Főosztály feladatai:Együttműködik és kapcsolatot tart a nemzetközi szervezetekkel, a magyar gazdaságpolitika szakmai képviseleteivel. Szakmailag koordinálja az Európa 2020 Stratégia végrehajtásának hazai kormányzati szintű és minisztériumon belüli munkáját, valamint az EU Versenyképességi Tanácsában való magyar kormányzati részvétel szakmai előkészítését az érintett szervezeti egységek és társminisztériumok bevonásával.
 • Szakmailag koordinálja az OECD-ben való kormányzati részvételt, az azzal összefüggő magyar álláspontok egyeztetését, és szükség szerint javaslatot tesz az ott született döntések végrehajtását szolgáló intézkedésekre, továbbá ellátja az OECD melletti Magyar Állandó Képviseleten dolgozó szakdiplomaták szakmai irányítását, felügyeletét, felkészítését, tevékenységük ellenőrzését és értékelését, illetve az OECD Nemzeti Tanács titkársági teendőit. Összehangolja az OECD vezető tisztviselőivel – vagy az OECD tagállamok miniszterivel a szervezet tevékenységeivel kapcsolatosan – szervezett találkozók előkészítését.
 • A Versenyképességi Főosztály folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi a versenyképesség szempontjából meghatározó nemzetközi és hazai gazdasági folyamatokat, követi és értékeli a külső intézmények, nemzetközi szervezetek gazdaságpolitikai és versenyképességi szempontból releváns elemzéseit, jelentéseit, felméréseit; ezek alapján elemzéseket, tájékoztató anyagokat készít, javaslatok fogalmaz meg.
 • Biztosítja a parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkár maga színvonalú gazdaságpolitikai tudásbázisát, véleményezi a kormányzati kezdeményezéseket, előterjesztéseket, és vizsgálja a meghatározó gazdasági-társadalmi szervezetek javaslatait a gazdasági versenyképességre gyakorolt hatásuk szempontjából. Közreműködik a vállalkozásokkal történő rendszeres konzultációkat elősegítő egyeztetési fórumok szervezésében és működtetésében. Módszertanilag megalapozza, előkészíti és kidolgozza a vállalkozások működési, szabályozási környezetének javítására irányuló minisztériumi kezdeményezéseket, koordinálja egyes, a versenyképesség javítására és az üzleti környezet javítására irányuló minisztériumi kezdeményezések végrehajtását.

Innovációs és K+F Főosztály

Az Innovációs és K+F Főosztály főbb feladatai:

 • A K+F és az innováció-politikát érintő kormányzati döntések, stratégiák és a hozzá kapcsolódó programok előkészítése és megvalósítása, az innovációt ösztönző jogszabályi környezet alakítása
 • A Miniszter Nemzeti Innovációs Hivatallal kapcsolatos döntéseinek előkészítése, végrehajtásuk nyomonkövetése.
 • A kutatás-fejlesztési és innovációs támogatási programok, adópolitikai ösztönzők (innovációs járulék, K+F adókedvezmény) stratégiai tervezése
 • Rendszeres együttműködés kiépítése a kutatás-fejlesztés és innováció területén a legfontosabb hazai szereplőkkel
 • A nemzetközi fókuszú K+F politika meghatározó eszközeinek kormányzati koordinálása. Az Európai Unió intézményeiben, illetve a nemzetközi szervezetek munkacsoportjaiban a magyar részvétellel kapcsolatos kormányzati feladatok előkészítése, ellátása, koordinálása a kutatás-fejlesztés és innováció területén
 • Az EU Versenyképességi Tanács kutatási témáinak szakmai előkészítése
 • A tudás és K+F intenzív ágazatok fejlesztése, partnerségi, koordinációs versenyképességi fórumok (járműipar, gyógyszeripar) szakmai irányítása a kiemelt ágazatokban.

(Nemzetgazdasági Minisztérium, Parlamenti és Gazdaságstratégiáért Felelős Államtitkárság)