A kormány a gazdaság tartós növekedési pályára állítása érdekében fontos szerepet szán tudomány-, technológia- és innováció-politika (TTI), hazai adottságokra épülő hatékonyabbá tételének. A kormány az innovációra ösztönző szabályozási környezet kialakítására törekszik, az ide tartozó stratégiák megújításán dolgozik. Ezek legfőbb célja a vállalati innováció jelenlegi szűk bázisának szélesítése. Ennek érdekében különösen fontos

  • a vállalati működés nem-technológiai területein történő újítások ösztönzése;
  • a kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása;
  • az innovációs célú együttműködések bátorítása.

A vállalkozások és térségek innovációs szerepvállalásának átalakulására van szükség, hogy az ország érdekeit szolgáló újítások terjedjenek el. Magyarország a kutatás-fejlesztési ráfordítások szintjének a bruttó hazai termék 1,8 százalékos növelését kívánja elérni 2020-ig, úgy, hogy a teljes ráfordítási szinten belül a vállalati ráfordítások aránya tovább növekedjen, és a jelenleg kidolgozás alatt álló, összesített innovációs mutatószám tekintetében Magyarország teljesítménye az évtized végére meghaladja az EU átlagát.