A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) az Európai Gazdasági Együttműködés Szervezetének (OEEC) jogutódjakét 1961 szeptemberében kezdte meg működését. Az elmúlt ötven év során a fejlett piacgazdasággal rendelkező országokat tömörítő intézmény a tagországok legfontosabb gazdaságpolitikai fórumává vált. A szervezet fő célja, hogy a gazdasági növekedés, a magas szintű foglalkoztatottság, a szabad kereskedelem elősegítése, az életszínvonal növelése, valamint a pénzügyi stabilitás megőrzése révén hozzájáruljon a nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlődéséhez. A szervezet a kormányok tapasztalatcseréihez globális környezetet kínál, és azon fáradozik, hogy közös megoldásokat találjanak a hasonló kihívásokra.
Ezeken túlmenően nagy hangsúly fektet a nemzeti és nemzetközi gazdaságpolitika hatékonyabb koordinációjának és koherenciájának a megteremtésére.
A szervezetnek Magyarország 1996 óta tagja. Hazánk OECD-tagsága lehetőséget nyújt Magyarország számára, hogy a nemzetközi standardok kidolgozásában részt vegyen, érdekeit nemzetközi környezetben bemutathassa, valamint a fontos, de politikailag nehezen keresztülvihető strukturális reformokhoz érveket szolgáltasson.
Magyarország OECD Állandó Képviseletének szakmai irányítását a 212/2010. Korm. rendelet alapján a nemzetgazdasági miniszter látja el. Az OECD Képviselet kis létszámú, főként gazdasági kérdésekkel foglalkozó misszió. Az OECD Képviselet a magyarországi konszolidációs folyamat döntés-előkészítő szakaszaiban segíti a hazai szakembereket és döntéshozókat. Az OECD Nemzeti Tanácsa 2011. július 12-én alakult annak érdekében, hogy a Magyarország OECD tagságából fakadó előnyöket összehangolja és hatékonyabbá tegye. Az OECD Nemzeti Tanács egy olyan magas szintű szakmai fórum, amely a tagok számára a rendszeres párbeszéd lehetőségét, valamint egységes álláspontok kialakítását biztosítja. Az OECD Nemzeti Tanács tevékenységében minisztériumok, az OECD együttműködésben érintett bankok, valamint számos háttérintézmény vesz részt. Magyarország aktív tagja az OECD-nek, mintegy 250 bizottságban és munkacsoportban vagyunk érdekeltek, ezért az érintetteknek tudniuk kell egymás tevékenységéről, annak érdekében, hogy egységes álláspontot tudjunk képviselni a kiemelt témákban.

http://oecd.kormany.hu/