Az Európai Tanács 2010. június 17-én fogadta el az Európa 2020 stratégiát, amelynek célja Európa versenyképességének javítása. A 2011 első félévében, a magyar EU-elnökség alatt, útjára indított Európai Szemeszter keretében a tagállamok minden évben legkésőbb április végéig elkészítik és benyújtják az Európai Bizottság és a Tanács részére a stabilitási vagy konvergencia programjaikat és a nemzeti reformprogramjukat.

Magyarország 2012. évi Nemzeti Reform Programja, amely a Konvergencia Programmal egy időben került benyújtásra, tartalmazza a Kormány azon, elsősorban 2012 folyamán végrehajtani tervezett intézkedéseit, amelyek – az államadósságot tartósan csökkentő költségvetési konszolidáció mellett – hozzájárulnak a növekedési potenciál és a munkaerő-piaci aktivitást szolgáló, növekedésbarát reformok folytatásához. Bemutatja továbbá azokat a lépéseket, amelyeket hazánk az Európa 2020 Stratégia célkitűzéseinek teljesítése érdekében hajt végre. A Nemzeti Reform Program kidolgozására az NGM koordinálásával, az érintett minisztériumokkal együttműködésben került sor.