Az állami adóhatóság a tudomására jutott ingyenes vagyonszerzések után megállapítja, hogy az örökség az öröklési illeték tárgyát képezi-e. Az öröklési illeték hatálya alá eső vagyonszerzések esetén a NAV megvizsgálja, hogy alkalmazható-e valamely öröklési illetékkedvezményi, illetékmentességi rendelkezés, és ettől függően bocsátja ki – az öröklési illetékfizetési kötelezettségről szóló – fizetési meghagyást.

Jogosultak köre

Örökös.

Szükséges iratok

Hagyatékátadó végzés vagy azzal egy tekintet alá eső okirat.

Nyomtatványok

Amennyiben nem került sor hagyatéki eljárás lefolytatására az örökös a „hagyatéki kimutatás” elnevezésű nyomtatványok köteles az örökölt ingó vagyontárgyak megszerzését bejelenteni.

Az eljárás költsége

Az illetékkiszabási eljárás hivatalból indul, így az adózókat az eljárás lefolytatásával összefüggésben nem terheli semmilyen költség.

Ügyintézés helye

Az ügyintézés a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatali helyiségeiben történik.

Ügyintézési idő

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 125. § (3) bekezdése alapján 60 nap.

Az ügyben közreműködő szakhatóság

Nincs.

Jogszabályok

  • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
  • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
  • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervezetek kijelöléséről szóló 273/2012. (XII. 9.) Korm. r.

Jogorvoslati lehetőségek

Az Art. szerinti jogorvoslati lehetőségeket az illetékügyek során is igénybe lehet venni:

  • fellebbezés
  • felügyeleti intézkedés iránti kérelem
  • bírósági felülvizsgálat

(Nemzetgazdasági Minisztérium)