2014 első negyedévében jelentősen gyorsult a magyar gazdaság, 2006 óta nem látott növekedés volt tapasztalható hazánkban. Az előzetes adatok alapján a GDP az előző év azonos időszakához képest 3,5%-kal, míg az előző negyedévhez viszonyítva 1,1%-kal nőtt. A frissen publikált eredmény jelentősen meghaladja a piaci elemzők 2,7%-os piaci várakozásait.

A nemzetközi adatokat ma délben hozzák nyilvánosságra, de az előzetes információk alapján hazánk ezzel a teljesítménnyel az Európai Unió és a régió élvonalába tartozik.

A kiugró növekedéshez legerőteljesebben továbbra is a termelő szektorok járultak hozzá. Jelentős bővülés volt mind az iparban, mind az építőiparban. Emellett a szolgáltató szektor is egyre nagyobb mértékben támogatta a növekedést.  A szolgáltatások és a fogyasztás élénkülése egyaránt segítette a kereskedelem bővülését. A kedvező turisztikai adatok a vendéglátásra, az ipari termelés emelkedése pedig a szállítás ágazatra hatott pozitívan. A régóta gyengélkedő pénzügyi szektor teljesítményét számottevően javították az EXIM Bank és a jegybank hitelprogramjai.

Az előző két negyedévben kibontakozó növekedés egyre határozottabban egy kiegyensúlyozottabb, egészségesebb szerkezetű gazdaságot jelez, ami abból látszik, hogy a jelentős exporttöbblet mellett a belső kereslet is komoly húzóerőt jelentett. Fontos hangsúlyozni, hogy a növekedés gyorsulása mellett az egyensúlyi mutatók tovább javultak: a folyó fizetési mérleg masszív többletet mutat, az államháztartási hiány továbbra is 3% alatt maradt.

Az erőteljes növekedés mögött egyrészt a háztartások fogyasztása áll, amit a kedvező inflációs folyamatokon, valamint a foglalkoztatottság bővülésén keresztül a reáljövedelmek emelkedése is támogatott. Másrészt a beruházási dinamika erősödése figyelhető meg, ami elsősorban a vállalati szektor növekvő aktivitásával, illetve az uniós források gyorsuló felhasználásával függ össze.

A gazdasági gyarapodás a munkaerőpiacra is kedvezően hat, amit jól szemléltet, hogy a foglalkoztatottak száma tovább bővült, egy év leforgása alatt plusz 260 ezer ember tudott munkát találni. A kedvező munkaerő-piaci folyamatokhoz a versenyszféra is egyre jelentősebb mértékben járul hozzá. A gazdaság növekedése a jövedelmek emelkedését is maga után vonja, ami a háztartások jövőbeli fogyasztási kiadását is emeli.

Összességében az első negyedéves adatok alátámasztják, hogy a magyar gazdaság egészséges, fenntartható pályára állt, ami az elkövetkező negyedévekben is fennmaradhat. A vártnál kedvezőbb első negyedéves GDP-adatok tükrében a magyar gazdaság 2014-es növekedése 0,3-0,6 százalékponttal meghaladhatja a Konvergencia Programban prognosztizált 2,3%-os mértéket.

A kedvező kilátásokat egyaránt megalapozzák az ipar, illetve az építőipar rendelésállományának adatai, az üzleti bizalom fokozatos javulása, valamint a beruházási hajlandóság emelkedése.

(Nemzetgazdasági Minisztérium)