Brüsszel legújabb konvergenciajelentése szerint Magyarország már három maastrichti kritériumnak is megfelel. Az értékelés megállapítja, hogy Magyarország teljesíti az árstabilitásra, a hosszú távú kamatokra és a közpénzügyekre vonatkozó kritériumokat, nem teljesen felel azonban meg a törvényi előírásoknak, és az árfolyam-kritériumnak. A legutóbbi, 2012-es jelentés szerint Magyarország egyik konvergenciakritériumot sem teljesítette.

Brüsszel legújabb konvergenciajelentése azt vizsgálja, hogy az euróövezeti tagállamok eleget tesznek-e a csatlakozás követelményeinek (maastrichti kritériumok). A jelentés idén nyolc tagállamra terjed ki: Bulgária, Csehország, Horvátország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország, Románia és Svédország.

Az Európai Bizottság az Európai Központi Bankkal együtt azt vizsgálta, hogy az egységes valuta bevezetésére átmeneti derogációt kapott, jelenleg nyolc uniós tagállam hogyan halad a Maastrichti Szerződésben rögzített konvergenciakritériumok teljesítésével.

Magyarország megfelel az árstabilitásra vonatkozó kritériumoknak. Az elmúlt tizenkét hónap átlagában 1 százalék volt az átlagos magyar infláció, vagyis elmaradt a referenciaértéknek számító 1,7 százalékos árdrágulástól, és a következő hónapokban sem éri majd el az előrejelzések szerint a referenciaértéket.

A közpénzügyekre vonatkozó kritérium teljesítésével sincs gondja az országnak, miután már nem tartozik a túlzott hiány eljárás hatálya alá. A jelentés emlékeztet rá, hogy az államháztartás GDP arányos hiánya 2012-ben 2,1, 2013-ban pedig 2,2 százalék volt, ami a Bizottság tavaszi előrejelzésének értelmében 2014-ben 2,9 százalékos, a rákövetkező évben pedig 2,8 százalékos szintet érhet el.

Hazánk a hosszú távú kamatlábakra vonatkozó konvergenciakritériumnak is eleget tesz. Ez 2014 áprilisában 5,8 százalék volt, ami a 6,2 százalékos referenciaérték alatt van. A havi átlagos hosszú távú kamatráta a 2012 elején mért 9,5 százalékos csúcsról 2013 májusára 5 százalékra csökkent, majd egy átmeneti emelkedést követően 2014-ben újra csökkent.

Két másik feltétel teljesítésével ugyanakkor jelenleg még adós Magyarország. Ezek közül az egyik az uniós szerződés által előírt törvényi keretek megléte. Ebből a szempontból a Bizottság megítélése szerint Magyarország elsősorban a jegybanktörvény uniós joggal való összhangba hozásával adós.

A második feltétel, amit hazánk nem teljesít, az árfolyam-stabilitásra vonatkozó kritérium. Mint a jelentés aláhúzza, a forint-euró árfolyam az elmúlt években nagyon hullámzó volt. 2014 első hónapjaiban az euró árfolyama 300 forint fölötti szinteken állandósult, ami elsősorban az amerikai monetáris politika (a monetáris lazítás) alakulásával kapcsolatos várakozásokat, és az ukrajnai politikai válságot tükrözi.

Magyarországnak nincs céldátuma az euróövezethez történő csatlakozásra. A gazdaságpolitika középpontjában a makrogazdasági stabilitás erősítése, a fegyelmezett költségvetési gazdálkodás és az államadósság további csökkentése mellett kiemelt szerepet játszik a magyar gazdaság növekedési potenciáljának és versenyképességének a javítása, valamint a foglalkoztatottság bővítése.

A Bizottság konvergenciajelentése megerősíti, hogy Magyarország jó úton jár a célok elérése felé. A rendszeresen, főszabály szerint kétévente publikált konvergenciajelentések közül ez az első, amelyik megállapítja, hogy Magyarország teljesíti az euró bevezetéséhez szükséges ún. konvergenciakritériumok többségét. A Kormány az eredmények megőrzése mellett a gazdaságpolitikai prioritásokat szolgáló intézkedések következetes végrehajtásával a magyar gazdaság fejlettségi szintjének, versenyképességének további javulása nyomán fogja kitűzni az euróövezeti csatlakozás hazánk számára optimális időpontját.

(Nemzetgazdasági Minisztérium)