A Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárságot Dr. Czomba Sándor vezeti. Az államtitkárság feladatai közé tartozik a jogalkotás, jogszabály-előkészítés (egyebek között a munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, bérpolitika kérdése, foglalkoztatás elõsegítése, álláskeresők támogatása, munkaügyi kapcsolatok, munkaügyi ellenőrzés, munkaerőpiaci szolgáltatások területén), foglalkoztatáspolitikai programalkotás, prognóziskészítés, a foglalkoztatási folyamatok figyelemmel kísérése, a munkaerő-kereslet és -kínálat változásának monitorozása.

Feladata a kapcsolódó háttérintézmények irányítása, szakmai felügyelete, ellenőrzése (pl. Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelőség, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány), testületek működtetése (pl. Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete, Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat, Munkaügyi Ellenőrzést Támogató Testület, Közmunkatanács), valamint a nemzetközi kapcsolatok kiépítése és fenntartása az illetékes szakmai szervezetekkel (pl. Nemzetközi Munkaügyi Szervezet).

Az államtitkárság feladatköréhez tartozik még a szak- és felnőttképzés szabályozása, nyilvántartása, az ezekhez kapcsolódó programalkotás és az ezen a területen működő háttérintézmények (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet) irányítása. Tevékenységének jellegéből fakadóan részese a társadalmi párbeszéd megszervezésének és lefolytatásának az országos érdekegyeztetés ágazati koordinálásával, illetve az egyeztetés intézményrendszerének továbbfejlesztésével.