Az ILO lezárta a 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény Magyarország általi kihirdetésének nyilvántartásba vételével kapcsolatos folyamatot. Az Egyezmény rendelkezései Magyarország vonatkozásában 2014. július 31. után lesznek alkalmazandók.

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) legfőbb döntéshozó szerve, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia a Genfben 2006. februárban megtartott 94. ülésszakán fogadta el a Tengerészeti Munkaügyi Egyezményt.

Az Egyezmény elősegíti a tengerészek megfelelő élet- és munkakörülményeinek kialakítását, a hajótulajdonosok és -üzemeltetők számára áttekinthetőbb versenyfeltételeket teremt. Az egyezmény a kötelezően alkalmazandó munkaügyi követelmények meghatározásával nemzetközi tengerészeti munkaügyi kódexet hoz létre. A kódexben foglalt követelmények megtartását a kikötő szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósági szervek ellenőrzik.

Az Egyezmény hatályba lépéséhez 30 állam megerősítésére és a világszintű flotta-tonnatartalom 33%-ára volt szükség. A hatálybalépés feltételei 2012 augusztusában teljesültek és – a vonatkozó rendelkezések értelmében – az Egyezmény 2013. augusztus 20-ával lépett hatályba. Magyarország esetében az Egyezmény rendelkezései a ratifikáció nyilvántartásba vételét követő egy év elteltével – 2014. július 31-én – lesznek alkalmazandók.

Külföldi lobogó alatt közlekedő hajókon számos magyar állampolgárságú tengerész szolgál. Az egyezmény hazai kihirdetésével a külföldi fennhatóság alatt dolgozó magyarok számára biztosíthatóak az egyezményben megállapított munka- és életkörülmények hatóságilag ellenőrizhető és megtartatható garanciái.

A Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény magyar nyelvű változatát a jobboldalon található kapcsolódó anyagok közül töltheti le.

(Nemzeti ILO Tanács)