Alapvető ILO dokumentumok.

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alapokmánya

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet nyilatkozata a munka világára vonatkozó alapvető elvekről és jogokról

Útmutató a multinacionális vállalatokra és szociálpolitikára vonatkozó alapelvek tripartit nyilatkozatához

(Nemzetgazdasági Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság)