Jogszabályok

A jogszabályokat erre a linkre kattintva éri el!

 

Törvények:

 • 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (szavatosság, jótállás, a szerződési feltételek tisztességtelensége)
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
 • 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
 • 2001. évi XCVI. törvény a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 • 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
 • 2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati- segédeszköz -ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
 • 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
 • 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról
 • 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
 • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

Kormányrendeletek:

 • 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről
 • 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról
 • 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollévők között kötött szerződésekről
 • 18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről
 • 20/1999. (II. 5) Korm. rendelet az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekről
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
 • 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról
 • 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról
 • 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről
 • 213/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről
 • 215/2008. (VIII. 29.) Kor. rendelet a békéltető testületi tagok kijelölésének szabályairól
 • 216/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezeteknek a 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti jegyzékbe való felkerülése céljából lefolytatandó eljárásról
 • 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet az utazási szerződésről
 • 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról és piacokról
 • 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
 • 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

Miniszteri rendeletek:

 • 24/1998 (IV. 29) IKIM-NM együttes rendelet a gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról
 • 40/2001. (XI.23.) EüM rendelet a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről
 • 12/2002. (III.14) GM-KöViM-KöM együttes rendelet az új személygépkocsik üzemanyag-gazdaságossági és szén-dioxid-kibocsátási adatainak közzétételéről
 • 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól
 • 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről
 • 19/2004. (II.26) FVM-ESZCSM-GKM rendelet az élelmiszerek jelöléséről
 • 25/2005. (IV. 29.) GKM rendelet a textiltermékek forgalomba hozatalának egyes követelményeiről
 • 24/2008. (XI. 18.) NFGM rendelet a lábbelik fogyasztók részére történő forgalmazásának egyes követelményeiről
 • 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékekeladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól

(Nemzetgazdasági Minisztérium, Belgazdaságért Felelős Államtitkárság)