Az idén 2,5-3 milliárd euró lehet a külföldi közvetlentőke-befektetés (FDI), az egyedi, nagy értékű tranzakciók - például átfolyó tőke, vagy az energetikai cégek állami megvásárlása – nélkül.

A külföldi közvetlentőke-befektetések magyarországi állománya 80,6 milliárd euró volt 2013 végén. A GDP arányában a magyarországi állomány a legmagasabb a közép-európai térségben (82,2 százalék), a 8163 eurós egy főre eső magyarországi állomány pedig a második legmagasabb a közép-európai térségben.

Középtávon évente átlagosan 3-3,5 milliárd euró értékű tőkefektetés várható, az összeget azonban nagyban befolyásolhatják az egyedi tranzakciók.

2013-ban 2,316 milliárd euró értékű külföldi közvetlentőke-befektetés áramlott Magyarországra.

A külföldi közvetlentőke-befektetések magyarországi állománya 80,6 milliárd euró volt 2013 végén. Ebből 67,8 milliárd eurót tett ki a részvény, egyéb részesedés és újra befektetett jövedelem formájú befektetések állománya, 12,8 milliárdot pedig az egyéb tőke állománya. A tőkebefektetések állományának 77,2 százaléka az Európai Unióból, 24,7 százaléka Németországból származik.

A külföldi befektetések állományának közel háromnegyede a szolgáltató ágazatokhoz kötődik, 2012 végi adatok szerint 55,5 milliárd euró, a teljes állomány 71,6 százaléka, míg a feldolgozóiparban a befektetések 20,1 százaléka 15,8 milliárd euró található. A feldolgozóipar állománya, illetve aránya nőtt, míg a szolgáltató ágazatoké csökkent 2011 végéhez képest.

A legtöbb külföldi közvetlen tőkebefektetés az üzletvezetési, vezetői tanácsadás (32,3 százalék), a kereskedelem, javítás (11,5 százalék) és az ingatlanügyletek ágazatban (6,3 százalék) van, a bankszektorban az állomány 6 százaléka található. A feldolgozóiparon belül a befektetések 3,2 százaléka valósult meg a járműgyártásban.

A 2013. évi FDI-beáramláson belül a részvényformájú befektetések egyenlege 2,7 milliárd euró volt, az előző évinél 1,3 milliárd euróval kisebb. A 2012-höz képest történt visszaesés oka, hogy 2012-ben eszközportfólió-átrendezésként közel 1,6 milliárd euró részvénytőke áramlott Magyarországra, 2013-ban viszont 1,1 milliárd euró áramlott ki ilyen formában. Az E.On-gázcégek MVM általi megvásárlása 365 millió eurós részvénytőke-kiáramlással járt.

Az újra befektetett jövedelem (a korrigált adózott eredmény és a megszavazott osztalék különbsége) egyenlege 1,212 milliárd euró volt, az előző évinél 239 millió euróval kedvezőtlenebb, az osztalékok növekedésének következtében. Az egyéb tőkemozgások egyenlege 1,597 milliárd euró volt, az előző évinél 7 milliárd euróval kedvezőtlenebb. A rendkívüli egyenlegromlás mögött részben az áll, hogy 2012-ben az átfolyó tőkének (2,3 milliárd euró) és egyes külföldi tulajdonosok eszközportfóliója átrendezésének (közel 1,4 milliárd euró) következtében nagyon magas volt a beáramlás ezen a soron, míg 2013-ban több mint 1,1 milliárd eurós tőkekiáramlás történt átfolyó tőkeként.

A legnagyobb értékű részvény és egyéb részesedés, illetve egyéb tőke formájú külföldi közvetlentőke-befektetés 2013-ban Írországból érkezett (2,2 milliárd euró) Magyarországra.

A feldolgozóiparba részvény és egyéb részesedés, illetve egyéb tőke formájában nettó 1,765 milliárd euró áramlott be 2013-ban, míg a szolgáltató ágazatokból nettó 447 millió euró tőkét vontak ki.

A működőtőke-beáramlás és a magyar vállalatok általi működőtőke-kivitel egyenlege 615 millió euró volt 2013-ban, azaz a beáramló külföldi közvetlen tőke értéke ennyivel haladta meg a magyar vállalatok külföldi befektetéseinek értékét, ami nagyrészt az E.On két gázcége MVM általi megvásárlásának tudható be.

(MTI)