Az Államháztartásért Felelős Államtitkárságot dr. Naszvadi György irányítja. Az államtitkárság kibővített feladat-és hatáskörrel látja el az ország költségvetésének kidolgozására vonatkozó feladatokat és mindazokat a fiskális és szabályozási teendőket, melyek ehhez a területhez kapcsolódnak. Jelentős szakmai feladatait két helyettes államtitkárság tíz főosztályának segítségével végzi.

Legfontosabb feladata az új államháztartási és költségvetési politika megalkotása, az államháztartás egésze tekintetében a fiskális fegyelem fenntartása, a hiány kézben tartása, a költségvetési és zárszámadási törvényjavaslatok kidolgozása.

Az államtitkárság felelős valamennyi ágazat költségvetésének folyamatos ellenőrzéséért, a Kormány által tárgyalt jogszabálytervezetek, intézkedések költségvetési szempontjainak megjelenítéséért; az ágazati törvényekben a költségvetés és a közérdek szempontjainak együttes érvényesítéséért. Feladata az államháztartás rendszerének átalakítása, korszerűsítése; a hazai és közösségi közpénzek felhasználásának szabályozása, ellenőrzése; erre nézve a kormányzati stratégia kialakítása; az Európai Unió költségvetését illető saját források kalkulációja, befizetése; közreműködés az uniós és egyéb nemzetközi támogatások felhasználásához kapcsolódó javaslatok kidolgozásában.

Fontos feladata a kormány nyugdíj- és egészségbiztosítási politikájának kialakítása; az önkormányzatok finanszírozási, támogatási rendszerének kidolgozása; az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Nemzeti Programengedélyező Iroda, a Magyar Államkincstár, valamint a Költségvetési Felügyelőket Koordináló Központ irányítása, az Államadósság Kezelő Központban a magyar állam nevében a tulajdonosi jogok gyakorlása.