Az Országgyűlés fogadja el a központi költségvetést és a zárszámadás keretében ellenőrzi annak végrehajtását. A zárszámadás tartalmazza a költségvetés végrehajtását, összeveti a költségvetési törvényben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat. A zárszámadás elfogadása mindig a költségvetési év lezárása után történik.