Mi a nemzetbiztonsági szolgálatok feladata?

A nemzetbiztonsági szolgálatok alapvető feladata Magyarország függetlenségének és törvényes rendjének védelme, nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesítése.

Ki irányítja a nemzetbiztonsági szolgálatokat?

A nemzetbiztonsági szolgálatokat a kormány a belügyminiszteren, a külügyminiszteren és a honvédelmi miniszteren keresztül irányítja. A külügyminiszter irányítja az Információs Hivatalt, a belügyminiszter az Alkotmányvédelmi Hivatalt és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatokat, a honvédelmi miniszter pedig a Katonai Biztonsági Hivatalt és a Katonai Felderítő Hivatalt. A miniszterek rendeletekben és utasításokban határozzák meg a szolgálatok működésének általános kereteit, működését és feladatkörét.

Pintér Sándor, Hajdu János és Orbán Viktor a Terrorelhárítási Központ alakuló ünnepségén

A nemzetbiztonsági szolgálatok működését, speciális feladatkörükből adódóan, a Magyar Országgyűlés a Honvédelmi és rendészeti bizottságon illetve a Nemzetbiztonsági bizottságon keresztül kiemelten ellenőrzi. A szolgálatok demokratikus és alkotmányos működésének további garanciája, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke mindig az aktuális parlamenti ellenzék soraiból kerül ki.

Hogyan épül fel a nemzetbiztonsági szolgálatok szervezete és mi az egyes szervek feladata?

A nemzetbiztonsági szolgálatokat két nagy csoportba sorolhatjuk: a polgári és a katonai szolgálatokra. A polgári nemzetbiztonsági szolgálat része az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatok, a katonai szolgálatokhoz tartozik a Katonai Biztonsági Hivatal és a Katonai Felderítő Hivatal. A hivatalokat és a szakszolgálatokat főigazgatók vezetik, akik kinevezéséről és leváltásáról a szervezetirányításért felelős miniszterek döntenek. A nemzetbiztonsági szolgálatok helyi és területi szervekre tagozódnak.

Az Információs Hivatal aktív szerepet játszik a nemzetközi és a hazánkat fenyegető terrorizmus, kábítószer-kereskedelem, illetve valutaspekuláció elleni harcban, de fontos szerepet tölt be Magyarország diplomáciai, külgazdasági és tudományos kapcsolataiban is.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal fő feladata, hogy felderítse és elhárítsa hazánk területi egységét, függetlenségét, demokratikus berendezkedését, politikai és gazdasági érdekeit sértő cselekményeket.

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálatok a magyar állam belső rendjének védelme érdekében, szigorú jogszabályi keretek között nyílt és titkos információgyűjtést végez az erre felhatalmazott szervek kérésére.

A Katonai Biztonsági Hivatal az ország katonai biztonságának fenntartása érdekében nyílt és titkos információgyűjtést végez, bűncselekményeket derít fel.

A Terrorelhárítási Központ alakuló ünnepsége

A Katonai Felderítő Hivatal a magyar állam rendjét és biztonságát érintő külföldre vonatkozó, illetőleg külföldi eredetű katonapolitikai, hadiipari és katonai információkat gyűjt.

Mit jelent a titkos információgyűjtés?

A nemzetbiztonsági szolgálatok által alkalmazott titkos információgyűjtés kétféleképpen történhet: külső engedéllyel és külső engedély nélkül. A külső engedélyhez kötött titkos információgyűjtés keretében a nemzetbiztonsági szolgálatok átkutathatják a megfigyelt személyek lakását és küldeményeit, lehallgathatják a telefonját. Külső engedélyhez kötött titkos információgyűjtést a Fővárosi Bíróság engedélyezhet, csak igen indokolt és törvényileg szabályozott esetekben. Külső engedély nélküli információgyűjtés során a nemzetbiztonsági szolgálatok fedőintézményeket hozhatnak létre, ügynököket szervezhetnek be, megfigyelést végezhetnek.