Mit kell tudni az országgyűlés szervezeti felépítéséről?

Az országgyűlést 386 képviselő alkotja, akiket a négyévenként tartott országgyűlési választásokon választanak meg. A jogszabályi változások miatt ez a szám 199 főre csökken a következő választásokon.

Magyarország Országgyűlése

Az országgyűlési munka koordinálását kiemelt tisztségviselők és testületek végzik, az országgyűlés munkáját a házbizottság irányítja, melyet az országgyűlés elnöke vezet, tagjai pedig az országgyűlés alelnökei és a frakcióvezetők. Az országgyűlés tisztségviselői az elnök, az alelnökök és a jegyzők.

Mik azok a frakciók?

A pártokhoz tartozó képviselők képviselőcsoportokat (frakciókat) alakítanak. A frakciókat többnyire egyazon párthoz tartozó képviselők alkotják. A frakció munkáját a frakcióvezető irányítja.

Mik a bizottságok és milyen fajtái vannak?

A parlamenti munka egy része nem a plenáris üléseken, hanem a bizottságokban zajlik. A bizottságokat két részre bonthatjuk: eseti, illetve állandó bizottságok. Az eseti bizottságok általában egy adott ügy, téma kapcsán szerveződnek ideiglenesen, meghatározott időre, míg vannak olyan ügykörök, amelyek esetében állandó bizottságok megléte indokolt. Külön kategóriát képeznek a vizsgálóbizottságok, melyek inkább az eseti bizottságok csoportjába tartoznak, mert egy-egy konkrét eset kapcsán állnak fel, és jellemzően ellenőrző tevékenységet folytatnak.

A parlament kupolája

Mi a mentelmi jog?

A mentelmi jog minden országgyűlési képviselőt megillető jog, ami röviden azt jelenti, hogy a képviselő bíróság, vagy más hatóság előtt nem vonható felelősségre leadott szavazata, vagy véleménynyilvánítása miatt, és nem indítható ellene büntetőeljárás sem. (Képviselőt csak tettenérés esetén lehet őrizetbe venni vagy letartóztatni, és csak a mentelmi jog felfüggesztésével lehet ellene büntető- vagy szabálysértési eljárást indítani.) A képviselő mentelmi jogáról – a szabálysértési eljárás kivételével - nem mondhat le. A képviselő bíróság vagy más hatóság előtt - megbízatásának ideje alatt és azt követően - nem vonható felelősségre leadott szavazata, továbbá a megbízatásának gyakorlása során általa közölt tény vagy vélemény miatt. Ez a mentesség nem vonatkozik az államtitoksértésre, a rágalmazásra és a becsületsértésre, valamint a képviselők polgári jogi felelősségére. A mentelmi jog a képviselői függetlenség egyik fontos garanciája, és azt a célt szolgálja, hogy a képviselő zavartalanul tudja végezni a munkáját. Ugyanakkor a mentelmi jog felfüggeszthető, ha az országgyűlés megszavazza az erre vonatkozó indítványt.