A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Magyarország központi bankja, mely betölti az ország jegybankjának szerepét. A Nemzeti Bank irányítja a monetáris politikát, biztosítja az ország pénzügyi rendszerének stabilitását, fenntartja az árstabilitást, valamint ellátja a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét.

Mi az MNB feladata?

Az MNB-nek kizárólagos joga van a bankjegy- és érmekibocsátásra, s ezen keresztül egyedül ez az intézmény szabályozhatja a forgalomban lévő pénz mennyiségét. Védi a nemzeti fizetőeszköz értékállóságát az árfolyampolitikán, valamint a deviza- és aranytartalék képzésén keresztül. Az MNB meghatározza és megvalósítja a monetáris politikát, illetve egyedüliként jogosult a hivatalos deviza- és aranytartalék képzésére és kezelésére. A Bank köteles jegyezni és közzétenni a hivatalos devizaárfolyamokat. Feladatai közé tartozik a fizetési, elszámolási és értékpapír-elszámolási rendszerek felügyelete, kialakítása, továbbá a pénzügyi közvetítőrendszer zavartalan, átlátható és hatékony működésének biztosítása

A Nemzeti Bank épülete

Ki ellenőrizheti az MNB tevékenységét?

A Magyar Nemzeti Bank független intézmény, munkája ellátása során sem a kormánytól, sem az országgyűléstől, sem bármely más szervtől utasítást nem fogadhat el. Az MNB tevékenysége felett ellenőrzést két szervezet végezhet: az Állami Számvevőszék, valamint az országgyűlés. Az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzésre azért van szükség, mert a Nemzeti Bank közpénzekkel gazdálkodik. A Bank elnöke minden évben köteles beszámolni az MNB tevékenységéről az országgyűlésnek, félévente pedig az országgyűlés gazdasági ügyekért felelős állandó bizottságának. Emellett az MNB elnökét a házelnök és a bizottság elnökével szemben rendkívüli beszámolási kötelezettség is terheli.

Melyek az MNB legfontosabb szervei és mi a feladatuk?

A Magyar Nemzeti Bank szervei közé tartozik az igazgatóság, a Monetáris Tanács, a Pénzügyi Stabilitási Tanács, és a felügyelőbizottság. A Monetáris Tanács monetáris kérdésekben az MNB legfőbb döntéshozó szerve, melynek legalább öt, legfeljebb kilenc tagja van, köztük a Bank elnöke és alelnökei. A többi tagot az Országgyűlés választja hat éves időtartamra. A Tanács bármikor összehívható, de havonta minimum egyszer ülésezik. A Pénzügyi Stabilitási Tanács legalább három, legfeljebb tíztagú testület. Tagjai az MNB elnöke, alelnökök, valamint az MNB elnöke által kijelölt vezetők. A Pénzügyi Stabilitási Tanács ülésén a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter képviselője, és az MNB elnöke által felkért külső meghívottak tárgyalási joggal vesznek részt. A felügyelőbizottság az MNB folyamatos belső és tulajdonosi ellenőrzését látja el, tagjai az Országgyűlés által választott elnök, további három tag, a gazdasági ügyekért felelős miniszter képviselője és a miniszter által választott szakértő. Az igazgatóságot az elnök és az alelnökök alkotják, ez a szerv felelős a Monetáris Tanács döntéseinek végrehajtásáért és a Magyar Nemzeti Bank működésének irányításáért.

Ki az MNB vezetője?

A Bank élén elnök áll, akit a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevez ki hat évre. Az MNB vezetésében az elnök alatt helyezkedik el a Bank két, legfeljebb három alelnöke, megbízatásuk szintén hat évre szól.