A Miniszterelnökség Orbán Viktor kormányfő munkaszervezete, önálló jogi személyiséggel rendelkezõ központi államigazgatási szerv, amely – gazdálkodását tekintve – önállóan mûködõ és gazdálkodó, fejezetet irányító központi költségvetési szerv. A miniszterelnökség segíti a kormányfő tevékenységét és közreműködik a kormányzati politika kialakításában. A miniszterelnök – munkaszervezetének vezetõjeként – irányítja a Miniszterelnökség tevékenységét, meghatározza a Miniszterelnökségre vonatkozó feladatokat, kiadja a Miniszterelnökség szervezeti és mûködési szabályzatát, valamint dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben.

A Miniszterelnökséget Lázár János államtitkár vezeti. Feladata - többek között - a miniszterelnök személye körüli teendők ellátása, a kormányfő országgyűlési tevékenységével, illetve a döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatainak koordinálása, és a kormány törvényalkotási programjának, valamint munkaszervezési döntései végrehajtásának felügyelete.

Szijjártó Péter államtitkárként a miniszterelnök külügyi és külgazdasági stratégiájának kialakításáért és végrehajtásáért, valamint az ebből adódó feladatok előkészítéséért, koordinálásáért felel. Figyelemmel kíséri a miniszterelnök tárgyalásain megkötött megállapodások végrehajtását, illetve tárgyalásokat folytat külföldi és magyar partnerekkel külügyi és külgazdasági kérdésekben. Feladatai között szerepel továbbá a geostratégiai jelentőségű, minisztériumközi koordinációt igénylő, határon átnyúló infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó miniszterelnöki szintű nemzetközi tárgyalások és egyezmények előkészítése, valamint koordinálja a nemzetgazdasági jelentőséggel bíró, külföldi érdekeltségű magyarországi beruházások megvalósulásához szükséges minisztériumközi tevékenységet.

Győri Tibor jogi ügyekért felelős államtitkárként többek között a Miniszterelnök részére jogi szempontú döntés előkészítéssel kapcsolatos véleményezési és javaslattételi tevékenységet végez. Figyelemmel kíséri és előzetesen véleményezheti a kormányprogram végrehajtásához szükséges kiemelt jelentőségű jogszabályokat, valamint az állam által indított, illetve a nemzeti vagyont érintő kiemelt jelentőségű polgári peres eljárásokat. Jogi szempontból figyelemmel kíséri a kormánybiztosok, miniszterelnöki biztosok és miniszterelnöki megbízottak tevékenységét, valamint segíti a kormányprogram országgyűlési érvényesítését. Fenti tevékenysége keretében soron kívüli tájékoztatást, adatszolgáltatást kérhet, valamint javaslattal élhet.
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt a Miniszterelnök a jogi ügyekért felelős államtitkár útján irányítja. Ennek keretében az államtitkár többek között az éves ellenőrzési terven kívül soron kívüli kormányzati ellenőrzést rendelhet el, és a KEHI elnöke útján rendszeres eligazítást tart a minisztériumok ellenőrzéséért felelős vezetőinek, kidolgozza az ellenőrzésre vonatkozó jogszabálytervezeteket, valamint ellenőrzi a Kormány személyzetpolitikával kapcsolatos döntéseinek végrehajtását.

A Miniszterelnökséghez tartozik Dr. Semjén Zsolt általános miniszterelnök- helyettes és titkársága is.