A Külügyminisztérium felelős Magyarország nemzetközi kapcsolatainak alakításáért, fenntartásáért, a nemzeti érdekek globális szintű képviseletéért és hazánk külpolitikai célkitűzéseinek érvényesítéséért. A Külügyminisztérium irányítása alatt működnek a magyar nagykövetségek, konzuli képviseletek. A minisztérium kiemelt feladata Magyarország európai uniós politikájának alakítása, valamint hazánk tagállami szintű érdekeinek képviselete az Európai Unióban. A Külügyminisztérium célja, hogy a nemzeti érdekek érvényesítésével és a kormányzat külpolitikai prioritásainak hatékony képviseletével Magyarországot a közép-kelet európai régió, az Európai Unió és a nemzetközi politikai, valamint kulturális szintér erős és elismert szereplőjévé tegye.

A Külügyminisztériumot a külügyminiszter, Martonyi János vezeti.

Az egyes szakterületek élén államtitkárok állnak: a parlamenti ügyekért Németh Zsolt államtitkár, az Európai Uniós ügyekért pedig Győri Enikő államtitkár felelős. A hivatalszervezet működtetése a közigazgatási államtitkár, Bába Iván feladata.

Az államtitkárok munkáját helyettes államtitkárok segítik. Az Európai Uniós ügyekért felelős államtitkár munkáját Dr. Ódor Bálint helyettes államtitkár támogatja.

Baranyai Gábor ágazati politikáért felelős helyettes államtitkárként az EU Ágazati Politikák Főosztálya és az EU Belső Piaci és Jogi Főosztály tevékenységéért felel.

A közigazgatási államtitkár közvetlen felügyelete alatt látja el feladatait Prőhle Gergely, az Európai Uniós tagországokkal fenntartott kétoldalú kapcsolatokért, valamint tudományos és kulturális diplomáciáért és a sajtókapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Takács Szabolcs Ferenc, a kelet-európai, közép-ázsiai, nyugat-balkáni országokkal és az amerikai kontinens államaival fenntartott kétoldalú kapcsolatokért, valamint a közös kül- és biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkár, Wintermantel Péter, az afrikai, közel-keleti és ázsiai országokkal fenntartott kétoldalú kapcsolatokért, továbbá Magyarország nemzetközi fejlesztési és humanitárius segélynyújtási tevékenységéért, valamint globális szerepvállalásáért felelős helyettes államtitkár. A közigazgatási államtitkárnak a Külügyminisztérium gazdálkodását, biztonságát és protokolláris feladatai ellátását érintő kérdésekben Misovicz Tibor helyettes államtitkár nyújt támogatást.

A Külügyminisztérium az európai uniós ügyek alakításának keretében előkészíti, felügyeli, és végrehajtja a kormány Európa politikájából eredő kötelezettségeket, feladatokat, kialakítja a magyar kormány hivatalos álláspontját. Felügyeli az európai uniós kétoldalú kapcsolatokat, irányítja a kulturális diplomáciát. Felelős Magyarország globális nemzetközi szervezetekben való szerepvállalásáért, hazánk humanitárius és emberi jogi területekből fakadó kötelezettségeiért, gondoskodik a magyar álláspont kialakításáról globális gazdasági ügyekben, a fenntartható fejlődést, energiabiztonságot, illetve egyéb globális kihívásokat érintő kérdésekben. A minisztérium kialakítja hazánk kormányzati álláspontját általános kül- és biztonságpolitikai kérdésekben, különös tekintettel az európai uniós és a NATO tagságunkra.

A miniszter és az államtitkárok munkáját a kabinetfőnökök mellett a hivatalszervezetben különböző szakterületeken dolgozó kormánytisztviselők segítik, akik a döntések előkészítésében és végrehajtásában vesznek részt. A minisztérium legfőbb szervezeti egységei a miniszteri kabinet, az államtitkárságok, a helyettes államtitkárságok, a szakmai főosztályok és osztályok; a szervezeti felépítésében más minisztériumokhoz képest kiemelt szerepet kaptak a helyettes államtitkárságok. A Külügyminisztérium irányítása alatt álló külképviseleten dolgozó diplomaták pedig nemzetközi szinten képviselik, és érvényesítik a hazai külpolitikai érdekeket.