A Parlamenti Államtitkárságot Németh Zsolt írányítja. Az államtitkár ellátja a miniszter által számára meghatározott egyedi feladatokat, ezen belül koncepciót és megoldási javaslatokat dolgoz ki, részt vesz minisztériumi álláspontok kialakításában és képviseletében.

A parlamenti államtitkár irányítja a parlamenti pártközi egyeztetési mechanizmusokat, véleményezi a minisztériumi jogszabály-előkészítés során részére megküldött tervezeteket.

Támogatja az összkormányzati, illetve ágazati felelősségi körbe tartozó teendőkkel kapcsolatos stratégiák kialakítását, elősegíti a miniszter országgyűlési képviseletét. A miniszter döntését igénylő anyagokat előzetesen véleményezheti, ennek érdekében szükség szerint megkapja a miniszternek címzett ügyiratokat, feljegyzéseket, táviratokat és tájékoztató anyagokat.

Kapcsolatot tart a pártokhoz nem tartozó képviselőkkel, koordinálja a társadalmi, gazdasági érdekképviseletekkel való együttműködést.

A parlamenti államtitkár részt vesz a helyettes államtitkárok parlamenti és általános kormányzati feladatok végrehajtásával kapcsolatos tevékenységeinek összehangolásában, illetve közreműködik a jogszabályalkotással kapcsolatos politikai előkészítő munka miniszteri irányításában. Ennek keretében gondoskodik a kormányzati politika érvényesítéséről a jogszabályi koncepciókban, és ellátja a kormánypártok frakcióival való egyeztetési feladatait.

A parlamenti államtitkár együttműködve a miniszterrel irányítja a Miniszteri és Parlamenti Államtitkári Kabinet vezetőjének a tevékenységét.

A parlamenti államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályozatása esetén a biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkár helyettesíti.