Thongloun Sisoulith, Laosz miniszterelnök-helyettese, külügyminisztere is részt vett a 2011. június 6-7-én, Gödöllőn megrendezett ASEM külügyminiszteri találkozón. A multilaterális találkozó margóján június 8-án Thongloun Sisoulith kétoldalú megbeszélést folytatott Martonyi János külügyminiszterrel.

Bár a két ország között a rendszerváltozás óta minőségileg más, visszafogottabb jellegű viszonyrendszer alakult ki, Laosz továbbra is példaképként tekint Magyarországra. Kapcsolataink elsősorban – a kis- és középvállalkozásaink számára kölcsönösen előnyös – agrár-gazdasági együttműködés és az ehhez kapcsolódó kutatások területén virágzanak.

fotó: Biró László

Laosz a magyar fejlesztéspolitika egyik projekt alapú partnerországa, ahol fejlesztési együttműködésünk elsősorban a mezőgazdaság, a vízgazdálkodás és különösen a haltenyésztés fejlesztésére koncentrál. A 2009 márciusában aláírt, 8,6 millió USD értékű kötött segélyhitel keret-megállapodás alapján megvalósuló három mezőgazdasági farm modernizációja utolsó részprojektjének avatása 2011 áprilisában volt. A kötött segélyhitelnek köszönhető, hogy 2010 során az előző év gyakorlatilag nulla szintjéhez képest közel 5 millió USD-re emelkedett a Laoszba irányuló magyar export értéke.

2012-ben ünnepeljük a Magyarország és Laosz közti diplomáciai kapcsolatok felvételének 50. évfordulóját, melynek jegyében a tervek szerint mindkét országban sokszínű kulturális programokkal emlékezünk meg.

Martonyi János fogadta malajziai partnerét, Anifah Aman külügyminisztert is.

fotó: Biró László

Négy évtizedre visszanyúló diplomáciai kapcsolataink történetében első ízben látogatott hazánkba malajziai külügyminiszter.

Malajzia fontos partnerünk a rendkívül impozáns gazdasági teljesítményt felmutató délkelet-ázsiai térség országait tömörítő ASEAN-országcsoporton belül. Kereskedelmi forgalmunk 2010-ben meghaladta a negyed milliárd dollárt a magyar kivitel évről évre javuló részarányával.

Árucsere forgalmunkban mindkét irányban meghatározó a multinacionális vállalatok elektronikai és számítástechnikai termékeinek részesedése, de a tárgyalásokon a felek megállapodtak, hogy a jövőben mindkét fél részéről segíteni kívánják a kis- és közép-vállalatok közötti kapcsolatfelvételt, piacra jutási feltételeik javítását.
A megbeszélés során Martonyi János elmondta: Malajzia fontos partnerünk az ASEAN- országcsoporton belül. A tárgyalásokon a felek megállapodtak abban, hogy a jövőben mindkét fél részéről segíteni kívánják a kis- és közép-vállalatok közötti kapcsolatfelvételt, piacra jutási feltételeik javítását. Szó volt malajziai diákok bekapcsolódásáról a magyarországi önköltséges felsőoktatásba, illetőleg posztgraduális programokba, különösen az egészségügy területén. A malajziai diákok a viszonylag olcsó, ugyanakkor magas színvonalú képzést nyújtó magyar felsőoktatási intézmények iránt fokozódó érdeklődést tanúsítanak.

fotó: Biró László

A magyar külügyminiszter thaiföldi partnerével, Kasim Piromyaval is tárgyalt az ASEM után. Magyarország Thaifölddel 1978 óta áll diplomáciai kapcsolatban. Mind magyar, mind thaiföldi részről elfogadott gondolat, hogy a két ország hídfőállás lehet egymás számára Közép-Kelet-Európában, illetve Délkelet-Ázsiában. A kétoldalú együttműködés nyújtotta lehetőségeken túl Thaiföld hazánk számára kapu a tíz térségbeli országot tömörítő Délkelet-Ázsiai Államok Szövetségének 600 milliós piacára, míg Magyarország hasonló lehetőséget kínál Thaiföld számára mind az Európai Unió többi tagállama, mind Kelet-Európa irányába.

Thaiföld növekvő regionális befolyása, valamint egyre több területre kiterjedő együttműködésünk miatt fontos partnerünk a régióban. Kapcsolataink kiegyensúlyozottak. A politikai érintkezés folyamatos és magas szintű, melyet számos elnöki, miniszterelnöki és házelnöki látogatás is jelez.

Kiemelt fontosságot tulajdonítunk gazdasági kapcsolataink fejlesztésének. Örvendetes, hogy árucsereforgalmunk az elmúlt évben elérte a 400 millió USD-t, amivel Thaiföld Szingapúr után a második legjelentősebb kereskedelmi partnerünk a délkelet-ázsiai térségben. Jelentős eredmény, hogy a magyar export háromszorosára nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A gazdasági együttműködésben rejlő további tartalékok feltárására irányuló kölcsönös szándékot jelzi, hogy a felek megállapodtak a kétoldalú Gazdasági Vegyesbizottság (GVB) tevékenységének felújításáról, melynek ülésére várhatóan még az idén sor kerülhet.

A thaiföldi diplomácia vezetője tájékoztatást adott az ázsiai ország belpolitikai folyamatairól, és a július 3-i választásokat megelőző politikai fejleményekről. A kétoldalú kapcsolatok tekintetében a miniszterek megvitatták a gazdasági-kereskedelmi együttműködés potenciálisan leginkább fejleszthető területeit, illetve annak módozatait. A thai külügyminiszter kifejtette: Thaiföld az együttműködés minden szektorában érdekelt a magyar tudás, a technológiai know-how és tapasztalataink átvételére. Kiemelt hangsúlyt kapott a Duna-bizottság és a - négy délkelet-ázsiai országot tömörítő – Mekong-bizottság közötti kapcsolat, ezzel összefüggésben Martonyi János rámutatott a közelmúltban elfogadott Duna-stratégia nyújtotta lehetőségekre.

(kormany.hu)