A Németországi Szövetségi Köztársaság és az akkori Magyar Népköztársaság 1973. december 21-én vette fel egymással a diplomáciai kapcsolatokat. A kerek évforduló alkalmából ezzel a 40 fotóval idézzük fel az együttműködés azóta eltelt évtizedeit.

Kép letöltése

Célunk, hogy a történelmi jelentőségű pillanatok, a magas szintű politikai események mellett a kapcsolatok „életképeit”, az egyes emberek között fennálló barátság és együttműködés mindennapjait is bemutassuk. Ez a válogatás természetesen nem adhat hiánytalan képet az elmúlt 40 év minden jelentős eseményéről, az együttműködés összes számottevő területéről. Mindez azonban önmagában is jelzi a kapcsolatok intenzitását és sokszínűségét. Abban bízunk és arra törekszünk, hogy a jövőben is ez a vitalitás és eredményesség jellemezze közös munkánkat a kétoldalú kapcsolatokban, az európai családban és a nemzetközi közösségben egyaránt.

A kiállítás szervezői ezúton mondanak köszönetet a következő személyeknek és intézményeknek a rendelkezésre bocsátott fotókért: Andrássy Gyula Németnyelvű Egyetem Budapest, Beniczky Miklós, MTI/MTVA Fotoarchívum, Németh András Péter, Uwe Steinert.

Die Bundesrepublik Deutschland und die damalige Ungarische Volksrepublik haben am 21. Dezember 1973 die diplomatischen Beziehungen aufgenommen. Anlässlich des runden Jubiläums rufen wir mit den hier gezeigten 40 Fotos die vergangenen Jahrzehnte der Kooperation wach. Unser Ziel ist es, neben den historischen Sternstunden, den herausragenden politischen Ereignissen auch die „Genrebilder“ der Beziehungen, die Alltage der Freundschaft und der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Menschen darzustellen. Diese Auswahl kann natürlich kein vollständiges Bild von allen bedeutsamen Ereignissen der letzten 40 Jahre, von allen beachtenswerten Bereichen der Kooperation abgeben. Selbst diese Tatsache deutet jedoch auf die Intensität und Vielfältigkeit der Beziehungen hin. Wir sind zuversichtlich und wir streben an, dass unsere gemeinsame Arbeit auch künftig durch diese Vitalität und Wirksamkeit geprägt wird – in den bilateralen Beziehungen, sowie in der europäischen Familie und in der internationalen Gemeinschaft.

Die Veranstalter der Ausstellung sagen hiermit Dank den folgenden Personen und Institutionen für die zur Verfügung gestellten Fotos: Andrássy Universität Budapest, Miklós Beniczky, Fotoarchiv der ungarischen Nachrichtenagentur MTI/MTVA, András Péter Németh, Uwe Steinert.

Kép letöltése

1973. december 13-án Nagy János külügyminiszter-helyettes és Günther Van Well, az NSZK külügyminisztériumi főigazgatója előzetes megállapodást írt alá a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételéről. A kétoldalú együttműködés négy évtizedes sikertörténete elkezdődött.

Am 13. Dezember 1973 unterzeichneten János Nagy, stellvertretender Außenminister von Ungarn und Günther van Well, Generaldirektor des Auswärtigen Amts der Bundesrepublik Deutschland das Protokoll über die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen. Damit wurde die vier Jahrzehnte lange Erfolgsgeschichte der bilateralen Zusammenarbeit der beiden Staaten eingeleitet.

Kép letöltése

Willy Brandt, a német szociáldemokraták elnöke újságot olvas a zirci TSZ-ben tett látoga- tása során 1978 márciusában. Külügyminiszterként, majd kancellárként Brandt számított az „Ostpolitik“ elsőszámú szószólójának, amelynek jegyében az NSZK nyitást kezdeményezett az ún. keleti blokk országai felé.

Willy Brandt, Parteivorsitzender der SPD überfliegt die Zeitungen während seines Besuchs in der Produktionsgenossenschaft Zirc im März 1978. Als Bundesminister des Auswärtigen und später als Bundeskanzler galt Brandt als der wichtigste Befürworter der Ostpolitik, in deren Zeichen die Bundesrepublik Deutschland einen Öffnungskurs in Richtung der so genannten Ostblockstaaten veranlasste.

Kép letöltése

Kádár János, az MSZMP első titkára Budapesten üdvözli Helmut Schmidtet, aki 1979 szeptemberében az első szövetségi kancellárként látogatott Magyarországra. A következő években Bonn központi szerepet játszott a Budapest és az Európai Gazdasági Közösség közötti kapcsolatok kiépítésében.

János Kádár, erster Sekretär der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei begrüßt in Budapest Helmut Schmidt, der im September 1979 als erster Bundeskanzler Ungarn besuchte. In den folgenden Jahren spielte Bonn eine zentrale Rolle beim Ausbau der Beziehungen zwischen Budapest und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.

Kép letöltése

A Berlini Fal 1961. évi felépítése után a Balaton lett a kettéosztott Németország polgárainak, a szétszakított rokonságoknak az egyik kedvelt találkozóhelye. A német újraegyesülés bizonyos értelemben a „magyar tengernél” is kezdődött...

Nach dem Bau der Berliner Mauer wurde der Plattensee der beliebteste Treffpunkt von Bürgern und Familien des geteilten Deutschlands, die durch die Mauer getrennt wurden. Die Wiedervereinigung Deutschlands begann in gewissem Sinne auch am „ungarischen Meer”...

Kép letöltése

Az 1989. augusztus 19-i osztrák-magyar határ menti Páneurópai Piknik résztvevői a határok nélküli Európa mielőbbi létrejöttét szorgalmazták. A rendezvény napján és azután több száz Nyugatra vágyó keletnémet lépett át a zöld határon Ausztriába. A Fal leomlását bevezető piknik a német-magyar kapcsolatok egyik mérföldkövévé nemesült.

Die Entstehung eines Europas ohne Grenzen wurde von den Teilnehmern des Paneuropäischen Picknicks an der österreich-ungarischen Grenze am 19. August 1989 betrieben. Hunderte von DDR-Bürgern, die in den Westen strebten, überschritten die grüne Grenze während der Veranstaltung und an den folgenden Tagen. Das Paneuropäische Picknick, das auch zum Fall der Berliner Mauer beitrug, gilt heute immer noch als eine der Sternstunden der deutsch-ungarischen Beziehungen.

Kép letöltése

Horn Gyula külügyminiszter 1989. szeptember 10-én élő tévéadásban jelentette be, hogy a magyar kormány döntése értelmében a keletnémet menekültek előtt megnyílnak a nyugati határok. A diktatúrából a szabadságba távozó NDK-beli állampolgárok örömujjongása közel negyedszázad távlatából is megindító.

Gyula Horn, Außenminister Ungarns kündigte in einer Livesendung am 10. September 1989 an, dass die westlichen Grenzen aufgrund einer Entscheidung der ungarischen Regierung für die ostdeutschen Flüchtlinge geöffnet werden. Der Jubel der DDR-Bürger ist auch im Rückblick ein Vierteljahrhundert später immer noch ergreifend.

Kép letöltése

Josef von Ferenczy, a Németországi Szövetségi Köztársaságban működő Ferenczy Sajtóügynökség tulajdonosa 1989. november 24-én átadja Németh Miklós miniszterelnöknek azt a tablót, melyet a német Bunte magazin jelentetett meg azokról a politikusokról, akik hozzájárultak a Berlini Fal lebontásához. A tablón John F. Kennedy, Ronald Reagan, Mihail Gorbacsov, Willy Brandt és több más neves személyiség mellett Németh Miklós fotója is helyet kapott.

Am 24. November 1989 übergab Josef von Ferenczy, Eigentümer der Ferenczy Presseagentur, in Deutschland dem ungarischen Ministerpräsidenten Miklós Németh eine Bildtafel mit Politikern, die wesentlich zum Fall der Berliner Mauer beigetragen hatten. Die Bildtafel wurde von der Zeitschrift „Die Bunte“ publiziert und zeigt neben anderen namhaften Persönlichkeiten wie John F. Kennedy, Ronald Reagan, Mihail Gorbatschow, Willy Brandt auch das Porträt des ungarischen Ministerpräsidenten Miklós Németh.

Kép letöltése

„Magyarország ütötte ki az első téglát a Falból.” - Helmut Kohl, a Németországi Szövetségi Köztársaság kancellárja beszédet mond a magyar Országgyűlés 1989. december 18-i ülésén.

„Ungarn hat den ersten Stein aus der Mauer geschlagen.” – Helmut Kohl, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, in seiner Rede im ungarischen Parlament am 18. Dezember 1989.

Kép letöltése

Hans-Dietrich Genscher alkancellár és külügyminiszter a Szövetségi Köztársaság Szolgálati Érdemrend Nagykeresztjével tünteti ki Horn Gyulát 1990 márciusában. A magyar külügyminiszternek a határnyitásban játszott szerepét nem csak kollégája, hanem pl. egy baden-württembergi kisváros, Wertheim is elismerte, ahol utcát neveztek el róla.

Hans-Dietrich Genscher, Vizekanzler und Bundesaußenminister, zeichnet im März 1990 Gyula Horn mit dem Großen Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland aus. Die Rolle des ungarischen Außenministers bei der Grenzöffnung wurde nicht nur von seinem Amtskollegen anerkannt, sondern etwa auch von der baden-württembergischen Stadt Wertheim, die eine Straße nach ihm benannte.

Kép letöltése

1991. június 3-án Budapesten megalakult a Magyar-Német Fórum, amely a két ország Európa Mozgalmának kezdeményezésére jött létre. A kétoldalú kapcsolatok meghatározó fórumának számító évenkénti konferencián a magyar és német politikai, gazdasági és tudományos élet ismert személyiségei vesznek részt. A magyar EU és NATO csatlakozás után is van mit mondanunk egymásnak a kétoldalú kapcsolatok aktuális kérdéseiről és Európáról.

Am 3. Juni 1991 wurde in Budapest auf Initiative der Europäischen Bewegungen der beiden Länder das Deutsch-Ungarische Forum gegründet. An der jährlichen Konferenz, die als eine der bedeutendsten Institutionen der bilateralen Beziehungen gilt, nehmen bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft beider Länder teil. Auch heute – nach dem EU- und NATO-Beitritt Ungarns – gibt es weiterhin genug aktuellen bilateralen und europabezogenen Gesprächsstoff zwischen beiden Ländern.

Kép letöltése

1992. február 6-án Antall József miniszterelnök és Helmut Kohl német kancellár aláírja a magyar-német barátsági szerződést, amely a két állam kapcsolatépítési irányait jövőbemutató jelleggel kijelölte. A legfontosabb célkitűzésekhez, a magyar euro-atlanti integrációs törekvések előmozdításához Németország minden lehetséges támogatást biztosított, cserébe Magyarország az EU-ban és a NATO-ban megbízható partnernek kívánt bizonyulni.

Am 6. Februar 1992 unterschrieben Ministerpräsident József Antall und Bundeskanzler Helmut Kohl den Deutsch-Ungarischen Freundschaftsvertrag, der eine perspektivische Ausrichtung zur Förderung der Beziehungen beider Staaten darstellte. Zum wichtigsten Ziel, dem ungarischen Streben nach euro-atlantischer Integration, sicherte Deutschland jede denkbare Unterstützung zu – im Umkehrschluß verpflichtete sich Ungarn, ein verlässlicher Partner in EU und NATO zu werden.

Kép letöltése

Orbán Viktor, a Fidesz akkori frakcióvezetője Otto von Lambsdorffot, az FDP elnökét fogadja a Fidesz 1992-es pécsi kongresszusán.

Viktor Orbán, damals Fraktionsvorsitzender der Partei FIDESZ, empfängt den FDP-Vorsitzenden Otto Graf Lambsdorff auf dem Fidesz-Parteitag 1992 in Pécs (Fünfkirchen).

Kép letöltése

Az 1989. évi határnyitás emlékére Budapesten az Országház, Berlinben a Német Szövetségi Parlament épületének, a Reichstagnak a falára azonos szövegű emléktáblát helyeztek el 1992-ben: „1989. szeptember 10. A magyar és a német nép barátságának jelképeként, az egységes Németországért, a független Magyarországért, a demokratikus Európáért.” A berlini emléktábla előtt a két parlament elnöke, Norbert Lammert és Kövér László.

Zur Erinnerung an die Grenzöffnung 1989 wurden 1992 Gedenktafeln mit identischem Text im Parlamentsgebäude in Budapest und im Reichstag in Berlin angebracht: „10. September 1989: Im Zeichen der Freundschaft zwischen dem ungarischen und dem deutschen Volk, für ein vereinigtes Deutschland, für ein unabhängiges Ungarn, für ein demokratisches Europa”. Vor der Gedenktafel in Berlin die gegenwärtigen Parlamentspräsidenten Norbert Lammert und László Kövér.

Kép letöltése

Az 1994-ben megnyitott győri Audi-gyár akkoriban a világ egyik legmodernebb összeszerelő üzemének számított. Azóta a motorgyár az egyik legnagyobb hazai foglalkoztató üzem, a régió jelentős gazdasági fejlődésének egyik záloga.

Der neue Produktionsstandort der Audi AG entstand 1994 in Ungarn. Damals galt er als einer der modernsten Montagebetriebe der Welt. Heute bekannt als einer der Betriebe mit der größten Beschäftigungsanzahl in Ungarn, sowie als ein Schlüssel zur beachtlichen wirtschaftlichen Entwicklung der Region.

Kép letöltése

A gyökerek nyomában. A magyarországi politikai tárgyalások mellett 1999 januárjában Joschka Fischer szövetségi külügyminiszter azt a házat is felkereste Budakeszin, ahonnan szüleit 1946-ban „egy batyuval” kitelepítették.

Auf der Suche nach den Wurzeln: Neben politischen Gesprächen in Budapest besuchte Bundesaußenminister Joschka Fischer im Januar 1999 auch das Haus in Budakeszi (Wudigeß), aus dem seine ungarndeutschen Eltern 1946 „mit einem Beutel” vertrieben wurden.

Kép letöltése

Orbán Viktor miniszterelnök Joschka Fischer német külügyminiszterrel 1999-ben Berlinben részt vett a Magyar Nagykövetség új épületének alapkőletételén, amely a város szívében, a történelmi emlékhelyek és a közigazgatási intézmények közvetlen közelében, a Brandenburgi Kapuval szemben található. A helyszín mintegy kifejezi azt, hogy a két fél milyen helyiértéken kezeli az egymáshoz fűződő kapcsolatokat.

Viktor Orbán, Ministerpräsident Ungarns und Joschka Fischer, Außenminister Deutschlands nahmen in 1999 an der Grundsteinlegung der neuen ungarischen Botschaft in Berlin teil. Sie befindet sich in unmittelbarer Nähe des Brandenburger Tors, im Herzen der Stadt und damit nahe zu zahlreichen historischen Denkmälern und Verwaltungsgebäuden. Der Standort bringt den hohen Stellenwert der deutsch-ungarischen Beziehungen für beide Seiten zum Ausdruck.

Kép letöltése

Katonai tiszteletadás. Az új magyar nagykövetség megnyitása alkalmából 2001. szeptember 11-én Berlinbe látogatott Orbán Viktor miniszterelnök, ahol Gerhard Schröder szövetségi kancellárral is megbeszélést folytatott.

Empfang mit militärischen Ehren. Anlässlich der Eröffnung der neuen ungarischen Botschaft besuchte Ministerpräsident Viktor Orbán am 11. September 2001 Berlin, wo er auch ein Gespräch mit Bundeskanzler Gerhard Schröder führte.

Kép letöltése

Ünnepi alkalomból muzsikáló diplomaták – a magyar nagykövetség megnyitóján Prőhle Gergely németországi magyar és Wilfried Gruber magyarországi német nagykövet, valamint Andreas Götze, a német Külügyminisztérium munkatársa a német himnusz zeneszerzőjének, Joseph Haydnnak Magyar Rondóját játsszák. A dátum a világtörténelmi okokból tragikus emlékű 2001. szeptember 11.

Feierlicher Anlass mit musizierenden Diplomaten – Bei der Eröffnung der ungarischen Botschaft spielen Gergely Prőhle, ungarischer Botschafter in Deutschland, Wilfried Gruber, deutscher Botschafter in Ungarn und Andreas Götze, Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes das Ungarische Rondo von Joseph Haydn, auch Komponist der deutschen Nationalhymne. Das Datum ist der aus weltgeschichtlichen Gründen tragische 11. September 2001.

Kép letöltése

Reinhard Freiherr von Schorlemer, a Bundestag Német-Magyar Baráti Tagozatának elnöke és Prőhle Gergely berlini nagykövet elültetik a barátság fáit a berlini Tiergartenben. A gyenge gallyakból teherbíró ágak fejlődnek – ahogy a kétoldalú kapcsolatoknak is folyamatosan erősödniük illik.

Reinhard Freiherr von Schorlemer, Vorsitzender der Deutsch-Ungarischen Parlamentariergruppe im Bundestag, pflanzt mit dem ungarischen Botschafter Gergely Prőhle Bäume der Freundschaft im Tiergarten in Berlin. Die zarten Ästchen wachsen zu starken Ästen – so wie auch in den bilateralen Beziehungen eine stetige Stärkung wünschenswert ist.

Kép letöltése

2004. szeptember 30-án Ursula Seiler-Albring német nagykövet, Hans-Dietrich Genscher volt német külügyminiszter és Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetője megtekinti az 1989-es keletnémet menekültek emlékhelyét a szeretetszolgálat budapesti központjában.1989-ben a Németországi Szövetségi Köztársaság budapesti nagykövetségén, majd a máltaiak menekülttáborában keletnémet állampolgárok százai kértek menedéket. A folyamat a magyar-osztrák határ a műszaki határzár (vasfüggöny) lebontásával kezdődött, amely felcsillantotta a Nyugatra való távozás lehetőségét.

Ursula Seiler-Albring, deutsche Botschafterin in Ungarn, Hans-Dietrich Genscher, Außenminister a.D., und Pater Imre Kozma, Leiter der karitativen Organisation des Malteser Hilfsdienstes in Ungarn besichtigen am 30. September 2004 das Denkmal für die DDR-Flüchtlinge des Jahres 1989 im Zentrum der Malteser in Budapest. 1989 baten Hunderte von DDR-Bürger um Zuflucht in der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Budapest, später im Flüchtlingslager der Maltesen. Dieser Prozessó begann mit dem Abbau der technischen Grenzsperre (eiserner Vorhang), der die Hoffnung auf eine Ausreise nach Westen weckte.

Kép letöltése

A Balaton máig kedvelt uticélja a német turistáknak. Az idegenforgalmi szezonban a jobb biztonság megteremtése érdekében tucatnyi német rendőr dolgozik együtt magyar kollégáival a térségben. A balatoni üdülést választók már repülőgéppel is megközelíthetik céljukat a 2006-ban megnyílt Hévíz-Balaton nemzetközi repülőtéren keresztül.

Der Plattensee ist weiterhin ein beliebtes Urlaubsziel deutscher Touristen. Für erhöhte Sicherheitsstandards arbeiten dort in der Urlaubssaison Dutzende von deutschen und ungarischen Polizisten zusammen. Seit 2006 können Touristen den Plattensee auch mit dem Flugzeug erreichen.

Kép letöltése

Az Ungarischer Akzent (Magyar Hangsúly, Magyar Akcentus) címmel megrendezett németországi magyar kulturális évad 2006-2007 során lehetőséget adott magyar művészek németországi bemutatkozására. Hazánk „emelte a német főváros fényét”: Berkes Dóra és Kozma Péter magyar képzőművészek fénnyel festették meg Brandenburgi Kaput.

Das deutschlandweite ungarische Kulturjahr „Ungarischer Akzent“ 2006-2007 ermöglichte ungarischen Künstlern sich in Deutschland zu präsentieren. Ungarn setzte die deutsche Hauptstadt „in ein neues Licht”: die ungarischen Künstler Dóra Berkes und Péter Kozma färben das Brandenburger Tor mit Licht.

Kép letöltése

Az európai színpadon. Angela Merkel kancellár, Peer Steinbrück pénzügyminiszter és Frank- Walter Steinmeier külügyminiszter beszélget Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel a 2007. márciusi brüsszeli EU-csúcson. Az ekkor zajló német elnökség döntő mértékben járult hozzá a Lisszaboni Szerződés előkészítéséhez.

Auf dem europäischen Parkett. Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundesfinanzminister Peer Steinbrück und Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier im Gespräch mit Ministerpräsident Ferenc Gyurcsány auf einem Brüsseler Gipfeltreffen während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2007. Diese leistete einen entscheidenden Beitrag zur Vorbereitung des Vertrags von Lissabon.

Kép letöltése

Angela Merkel szövetségi kancellár Kengyel Miklós rektorral, az Andrássy Gyula Egyetemen 2007. augusztusi budapesti látogatása során. A 2001-ben magyar, bajor, baden-württembergi, osztrák és svájci együttműködésben alapított intézmény nem csupán a magyar-német kapcsolatok zászlóshajója és az egyetlen németnyelvű egyetem német nyelvterületen kívül, de mindinkább közép-európai tudáscentrummá is válik.

Bundeskanzlerin Angela Merkel an der Andrássy Gyula Universität mit Rektor Miklós Kengyel bei ihrem Ungarnbesuch im August 2007. Die 2001 von Ungarn, Bayern, Baden-Württemberg, Österreich und der Schweiz gegründete Universität gilt nicht nur als Leuchtturmprojekt der deutsch-ungarischen Zusammenarbeit und als einzige deutschsprachige Universität außerhalb des deutschen Sprachraums, sondern wird immer mehr zum mitteleuropäischen Wissenschaftszentrum weiterentwickelt.

Kép letöltése

A két ország közötti együttműködés kiemelt területei az oktatás, a tudomány és a kutatás- fejlesztés. A budapesti német nyelvű Andrássy Egyetem mellett kiváló példája ennek a magyarországi egyetemeken folyó, eddig kb. 6000 diákra kiterjedő német nyelvű orvos- és fogorvosképzés. A „Dr.med. (Univ.Budapest)” feliratú névjegykártyák tulajdonosaival gyakran találkoznak a német páciensek.

Bildung, Wissenschaft, Forschung und Entwicklung sind bedeutende Gebiete der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit. Neben der deutschsprachigen Andrássy Universität in Budapest ist die deutschsprachige medizinische und zahnärztliche Ausbildung an ungarischen Universitäten, an der bis jetzt ca. 6000 Studenten teilnahmen, ein ausgezeichnetes Beispiel dieser Zusammenarbeit. Patienten in Deutschland begegnen so immer wieder Inhabern von Visitenkarten mit dem Hinweis „Dr.med. (Univ. Budapest)”.

Kép letöltése

2008-ban Berlin egyik pezsgő negyedében, Friedrichshainban megnyitott a pesti romkocsmák ismerős hangulatát idéző Szimpla Café. Magyarország turisztikai vonzerejét a gyógyfürdők és a borászati régiók kínálata mellett a budapesti alternatív éjszakai élet is növeli a német fiatalok körében.

2008 wurde im beliebten Berliner Bezirk Friedrichshain das Café Szimpla eröffnet, das an die bekannte Atmosphäre der Pester „Ruinenkneipen” erinnert. Die Anziehungskraft Ungarns wird neben den Angeboten von Kurorten und Weingebieten unter den deutschen Jugendlichen auch durch das alternative Nachtleben in Budapest gesteigert.

Kép letöltése

Bajnai Gordon miniszterelnök, Fodor Tamás, Sopron polgármestere, Angela Merkel kancellár és Sólyom László köztársasági elnök megérkezik a Páneurópai Piknik és a határáttörés 20. évfordulója alkalmából rendezett díszelőadásra Fertőrákoson, 2009. augusztus 19-én. A kétoldalú kapcsolatokban mostanában gyakran adódó jubileumi alkalmakat a két ország vezetése méltó módon ünnepli meg, ezzel is megerősítve a további jó együttműködés szándékát.

Gordon Bajnai, Ministerpräsident, Tamás Fodor, Bürgermeister von Sopron (Ödenburg), Angela Merkel, Bundeskanzlerin Deutschlands und László Sólyom, Präsident der Republik Ungarn am 19. August 2009 in Fertőrákos, um an dem Festkonzert anlässlich des 20. Jubiläums des Paneuropäischen Picknicks und des Grenzdurchbruchs teilzunehmen. So bieten zahlreiche Jubiläen im Rahmen der bilateralen Beziehungen die Gelegenheit, diese gemeinsam hochrangig zu begehen und die weitere gute Zusammenarbeit zu bekräftigen.

Kép letöltése

Az óriáskivetítőkön Németh Miklós volt magyar miniszterelnök látható a Brandenburgi Kapunál 2009. november 9-én, amint a Berlini Fal lebontásának 20. évfordulója alkalmából tartott berlini ünnepség résztvevőihez szól. Az előtérben az egykori Fal helyén álló, azt jelképező, ledöntésre váró, közel 1000 festett óriásdominó-kocka sorakozik.

Auf übergroßen Bildschirmen sieht man Miklós Németh, Ministerpräsident Ungarns a.D. am 9. November 2009 am Brandenburger Tor in Berlin bei seiner Festrede zum 20. Jubiläum des Falls der Berliner Mauer. Im Vordergrund wurden tausend bunt bemalte Dominosteine in einer Reihe aufgestellt, die die ehemalige Berliner Mauer symbolisierten und später zu Fall gebracht wurden.

 

Kép letöltése

2010-ben Pécs Essennel és a Ruhr-vidékkel, valamint Isztambullal együtt viselte az Európa Kulturális Fővárosa büszke címet. Nem volt olyan időszaka az évnek, amikor ne lepték volna el a világ különböző pontjairól érkezett fiatalok és turisták a város tereit. Két német szobrászművész, Gregor Merten és Carmen Dietrich alkotása a három nagy világvallás (iszlám, keresztény, zsidó) közös jelképeként 2010 során „Ábrahám karaván” néven Európa mindhárom kulturális fővárosába ellátogatott.

2010 war Pécs (Fünfkirchen) zusammen mit Essen und dem Ruhrgebiet sowie mit Istanbul Kulturhauptstadt Europas. In diesem Jahre besuchten Tausende von Jugendlichen und Touristen aus der ganzen Welt Pécs und die zahlreichen Veranstaltungen. Als gemeinsames Symbol der drei Weltreligionen (Islam, Judaismus, Christentum) besuchte das Kunststück der deutschen Bildhauer Gregor Merten und Carmen Dietrich unter der Namen „Abraham-Karawane” 2010 alle drei Kulturhauptstädte.

Kép letöltése

2010-ben, Németország újraegyesítésének 20. évfordulóján német és magyar politikusok jelenlétében a berlini fal egy eredeti – egy méter széles, négy méter magas – darabját adták át Budapesten, a Terror Háza épülete előtti területen. A Fal leomlásához és a német újraegyesítéshez való magyar hozzájárulásért kifejezett hála a német politikusok és civil- társadalmi képviselők felszólalásaiban továbbra is fontos helyet kap.

2010 wurde anlässlich des 20. Jahrestages der deutschen Wiedervereinigung in Anwesenheit von deutschen und ungarischen Politikern ein ein Meter breites und vier Meter hohes Originalstück der Berliner Mauer vor dem Museum „Haus der Terrors” in Budapest aufgestellt. Die Dankbarkeit für den ungarischen Beitrag zum Mauerfall und zur deutschen Wiedervereinigung hat weiterhin ihren Platz in Ansprachen deutscher Politiker und von Vertretern der Zivilgesellschaft.

Kép letöltése

Martonyi János magyar és Guido Westerwelle német külügyminiszter beszélget a német egység szimbóluma, a berlini Brandenburgi Kapu előtt 2010. november 4-én, a Magyar-Német Fórum 20. közgyűlésének napján. Ahogy az újraegyesítésben játszott magyar szerepért hálás Kohl kancellár mondta: "A Brandenburgi Kapu alatti föld magyar föld”.

Der ungarische Außenminister János Martonyi und Bundesaußenminister Guido Wester- welle unterhalten sich am 4. November 2010 am Tag der 20. Sitzung des Deutsch-Ungarischen Forums vor dem Brandenburger Tor, Symbol der deutschen Einheit. Wie auch Bundeskanzler Helmut Kohl, dankbar für den Beitrag Ungarns an der Wiedervereinigung gesagt hatte: „Die Erde unter dem Brandenburger Tor ist ungarische Erde”.

Kép letöltése

A magyar uniós elnökség lezárásaként 2011 júni usában kiemelkedő magyar előadók – többek között Rost Andrea, Kocsis Zoltán, a Budapest Klezmer Band – közreműködésével került sor a magyar nagykövetség által szervezett ünnepi koncertre. Az ünnepi koncerten Czukor József nagykövet az „európai integráció kerékpárját“ adta át lengyel kollégájának, Marek Prawda-nak. Az első magyar EU-elnökség alatt fogadták el többek között az uniós Duna-régió stratégiáját és a roma keretstratégiát is.

Als Abschluss der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft fand im Juni 2011 ein Festkonzert der ungarischen Botschaft unter Mitwirkung hervorragender Musiker - u.a. Andrea Rost, Zoltán Kocsis, Budapest Klezmer Band - statt. Beim Festkonzert übergibt Botschafter József Czukor „das Fahrrad der europäischen Inte gration” seinem polnischen Kollegen, Marek Prawda. Während der ersten ungarischen Präsidentschaft 2011 wurden u.a. die Donauraum-Strategie und die Roma-Rahmenstrategie der EU verabschiedet.

Kép letöltése

A német Nemzeti Gyásznap alkalmából évente megrendezett megemlékezések 2012-ben a budaörsi Német-Magyar Katonai Temető és a Békepark fennállása 10. évfordulójának megünneplésével egészültek ki. A múlttal való szembenézés, a háború és az önkényuralom áldozatairól való megemlékezés mindkét országban a politikusok és a társadalom fontos feladata.

Die jährlichen Feierlichkeiten anlässlich des Volkstrauertages wurden 2012 gemeinsam mit der Zehnjahresfeier des deutsch-ungarischen Soldatenfriedhofs und Friedensparks in Budaörs begangen. Die Vergangenheitsbewältigung und die Erinnerung an die Opfer des Krieges und der Diktaturen sind in beiden Ländern ein wichtiger Auftrag für Politik und Gesellschaft.

Kép letöltése

Fliegauf Benedek magyar rendező nyerte a 62. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál zsűrijének nagydíját, az Ezüst Medvét 2012-ben a 2008–2009-es magyarországi romagyilkosságok hatására született „Csak a szél” című filmjével. A németre fordított magyar irodalmi művek mellett a filmművészet alkotásai iránt is hagyományosan érdeklődik a német szakmai közönség.

Der ungarische Regisseur Benedek Fliegauf gewann 2012 mit seinem Film „Nur der Wind / Csak a szél” über eine Mordserie an Roma in Ungarn bei den 62. Internationalen Filmfestspielen in Berlin den Silbernen Bären, den Großen Preis der Jury. Neben ungarischer Literatur in deutscher Sprache besteht auch großes Interesse beim deutschen Fachpublikum an ungarischen Filmprodukten.

Kép letöltése

A Daimler AG 2008 nyarán döntött arról, hogy 800 millió eurós beruházással Magyarországon építi meg új, prémium kategóriás kompakt gépkocsikat előállító gyárát. Mióta 2012 tavaszán az első gépjármű legördült a gyártósorról, mi, magyarok immár a Mercedest is kicsit „a mi autónk”-nak érezzük...

Die Daimler AG entschied sich 2008 zur Ansiedlung einer neuen Investition in Ungarn in Höhe von 800 Millionen Euro. So werden Kompaktwagen der Premiumklasse in der Nähe von Kecskemét hergestellt. Seit das erste Auto 2012 dort vom Fließband rollte, betrachten wir Ungarn insgeheim auch Mercedes als „unser Auto”...

Kép letöltése

Diplomaták a pályán. Magyar-német derbi a 2012-es közép-európai diplomata kupán Győrben. A négy visegrádi ország valamint Németország és Ausztria külügyminisztériumainak csapatai 1996 óta minden nyáron megmérkőznek.

Diplomaten auf dem Fußballfeld. Ungarn-Deutschland-Derby beim mitteleuropäischen Diplomatenpokal 2012 in Győr. Die Mannschaften der Außenministerien der vier Visegrád- Staaten sowie Deutschlands und Österreichs messen sich schon seit 1996 jeden Sommer.

Kép letöltése

Joachim Gauck szövetségi elnök és Balog Zoltán emberi erőforrásokért felelős miniszter a nemzetiszocialista rezsim által meggyilkolt európai szintik és romák berlini emlékművének avatásán 2012 októberében. A múlt feldolgozása jegyében és a sikeres társadalmi integráció érdekében a két ország egyre több közös programot valósít meg.

Bundespräsident Joachim Gauck und Zoltán Balog, ungarischer Minister für Humanressourcen bei der Einweihung des Berliner Denkmals für die durch das NS-Regime ermordeten Sinti und Roma Europas im Oktober 2012. Im Zeichen der Vergangenheitsbewältigung und im Interesse einer erfolgreichen sozialen Integration führen die beiden Länder immer mehr gemeinsame Projekte durch.

Kép letöltése

A nemzetközi szerepvállalás keretében mind Németország, mind Magyarország aktívan ki-vette a részét az afganisztáni misszióból. Magyarország a német irányítású északi regionális parancsnokság alá tartozó újjáépítési csoportot (PRT) működtetett Baglan tartományban. Áder János köztársasági elnök Joachim Gauckkal, Németország államfőjével találkozik Mazari-Sarifban 2012 decemberében.

Im Rahmen der internationalen Aktivitäten übernahm Deutschland wie auch Ungarn eine aktive Rolle beim Einsatz in Afghanistan. Ungarn leitete ein regionales Wiederaufbauteam (PRT) in der Provinz Baghlan unter deutschem Regionalkommando im Norden. Staatspräsident János Áder traf im Dezember 2012 Bundespräsidenten Joachim Gauck in Mazar-i- Sharif.

Kép letöltése

A II. világháború végén a magyarországi német közösséget sújtó, emberi jogokat sértő és igazságtalan elhurcolásra, azt követő diszkriminációra való méltóságteljes megemlékezés céljából a magyar Országgyűlés emléknapnak nyilvánította január 19-ét. 2013-tól kezdődően ezen a napon egyszerre tisztelgünk az áldozatok előtt és teszünk hitet amellett, hogy a magyarországi németség a magyar politikai nemzet része. A Solymáron tartott megemlékezésen Matei Ion Hoffmann, magyarországi német nagykövet is koszorúzott.

Zur würdevollen Erinnerung an die menschenrechtswidrige und ungerechte Vertreibung von Ungarndeutschen am Ende des zweiten Weltkriegs und die darauf folgende Diskriminierung beschloss die ungarische Nationalversammlung den 19. Januar als Gedenktag. Seit 2013 erweisen wir an diesem Tag den Opfern die Ehre und bekennen uns dazu, dass die Ungarndeutschen Teil der ungarischen politischen Nation sind. Bei der Gedenkfeier in Solymár/Schaumar legte der deutsche Botschafter in Ungarn, Matei Ion Hoffmann, einen Kranz nieder.

Kép letöltése

Az 1991-ben létrehozott Visegrádi Csoport mára nemzetközileg is ismert és elismert „védjeggyé” vált. Tekintélye nő a vele együttműködő régi EU-tagállamok körében is. A 2013. március 6-i csúcstalálkozón meghívottként részt vett Angela Merkel német kancellár és Francois Hollande francia elnök is. Így kapcsolódtak össze egy eszmecsere erejéig a Visegrádi Négyek a Weimari Hármakkal.

Nach ihrer Gründung im Jahre 1991 wurde die „Visegrád-Gruppe” bis heute ein interna- tional bekanntes und anerkanntes „Markenzeichen”. Die Zusammenarbeit der vier mittel- und osteuropäischen Staaten gewinnt immer größeres Ansehen auch im Kreise der „alten” Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Francois Hollande nahmen an einem Gipfeltreffen der „Visegrád-Gruppe” am 6. März 2013 teil, bei dem die Länder des Weimarer Dreiecks gemeinsam mit den „Visegráder Vier” tagten.

(Külügyminisztérium)