Az EU Kétoldalú Kapcsolatokért, Sajtóért és Kulturális Diplomáciáért Felelős Helyettes Államtitkárságot Prőhle Gergely vezeti. A helyettes államtitkár felel az alábbi területekért: az EU-tagállamok, Svájc, Vatikán, Liechtenstein, Andorra, Norvégia és Izland. Az egyes területi főosztályok összehangolják Magyarország és a hatáskörükbe tartozó országok közötti államközi kapcsolatokat, továbbá intézik a feladatkörükbe tartozó két- és többoldalú ügyeket. E tevékenységükhöz kapcsolódóan irányítják és felügyelik a hatáskörükbe tartozó külképviseletek tevékenységét.

A helyettes államtitkár felel a Kulturális és Tudománydiplomáciai Főosztály, valamint a Sajtó Főosztály tevékenységéért, melyek közül utóbbi alapvető szerepet tölt be a minisztérium kommunikációjában. A Sajtó Főosztály végzi a külföldi és a magyar sajtó figyelésével és feldolgozásával kapcsolatos feladatokat, konkrét esetekben javaslatot tesz a hazánkat indokolatlanul kedvezőtlen színben feltüntető, tárgyi tévedéseket tartalmazó külföldi anyagokra történő reagálásra, illetve az ilyen típusú megjelenések megelőzésére.

A Kulturális és Tudománydiplomáciai Főosztály többek között kidolgozza a kulturális diplomácia külügyi irányelveit, és részt vesz azok megvalósításában, emellett tevékeny alakítója a külföldi Magyarország-kép alakításának. Továbbá közreműködik a nemzeti évfordulók és a magyar évadok külképviseletek közreműködésével zajló programjainak hazai koordinálásában, és irányítja a külképviseletek ezzel kapcsolatos tevékenységét, közreműködik a magyar tudománypolitika irányelveinek és prioritásainak érvényesítésében.