A nemzetközi szervezetek olyan intézmények, amelyeknek az államok (kormányok), vagy az államokon belül működő szervezetek és intézmények, illetve – bizonyos esetekben – magánszemélyek a tagjai. Az államok közötti viták, problémás ügyek kezelésére korábban nemzetközi értekezleteket hívtak össze. A 20. században már sor került az államok közötti politikai kapcsolatok intézményesítésére, amelynek keretei az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) megalapításával jöttek létre. Az ENSZ Alapokmányát 1945-ben, San Franciscóban, 50 állam képviselőinek jelenlétében írták alá. Az ENSZ mellett létrejött egy sor nemzetközi politikai szervezet (NATO, Európai Unió), valamint regionális nemzetközi szervezetek (pl. Afrikai Unió) is.