A külpolitika fogalmazza meg az államok céljait, magatartását és akcióit a nemzetközi rendszerben. A külpolitika meghatározásában döntő szerepe van az államon belüli politikai erőknek és érdekcsoportoknak. A nemzetközi rendszer dinamikus változásai folyamatosan döntésekre kényszerítik a kormányokat. Mivel az államok biztonságát fenyegető veszélyek elsősorban a nemzetközi rendszerből származnak, a külpolitikával kapcsolatos döntésekben alapvető szerepet játszanak a biztonsági megfontolások. Ezzel magyarázható, hogy a kül- és biztonságpolitika mindig szoros kapcsolatban van a kormányok döntéseiben és tevékenységében.