A nemzetközi kapcsolatokban elfogadott angol nyelvű meghatározása: Common Foreign and Security Policy (CFSP). A közös kül- és biztonságpolitika az Európai Unió második, kormányközi jelleggel működő pillérét jelenti, amelynek legfontosabb célja az EU függetlenségének, alapvető érdekeinek és közös értékeinek védelme a nemzetközi jog alapján. A közös kül- és biztonságpolitika célja a nemzetközi béke és biztonság megőrzésének elősegítése, valamint az unió érdekeinek és függetlenségének védelme.