Az emberi jogok minden embert születésüktől fogva, egyenlően megilletnek. Magyarország és az Európai Unió az emberi jogokat egyetemes és oszthatatlan jogoknak tekinti, érvényesülésük és védelmük érdekében tevékenyen fellép határain belül éppúgy, mint harmadik országokkal fennálló kapcsolataiban. Az emberi jogokat nemzetközi szerződések szabályozzák, és azok a magyar jogrend részét képezik. Az alapvető emberi jogok között megkülönböztetünk első generációs (polgári és politikai jogok), illetve második generációs (szociális, gazdasági és kulturális) jogokat. Nemzetközi szinten az ENSZ és a regionális szervezetek (Európai Unió, Európa Tanács stb.) is részletes jogszabályokat fogadtak el az emberi jogok védelmére, és felügyelő intézményeket működtetnek betartásuk ellenőrzésére. Magyarország a legtöbb ilyen egyezménynek részese.