A magyar közigazgatási rendszer változásairól,a határtérség infrastruktúra-fejlesztés kérdéseiről egyeztetettek a Magyar – Osztrák Regionális Koordinációs Fórum (MORKF) ülésének résztvevői szerdán Körmenden. Közlemény.

Dr. Csonka Ernő, a KIM területi közigazgatásért és választásokért felelős helyettes államtitkára, a fórum magyar társelnöke beszámolt a magyar közigazgatási rendszerben végbement változásokról, dr. Bebes István, Körmend polgármestere pedig a határon átnyúló együttműködések eddigi eredményeiről. A résztvevők a találkozó alkalmával egyeztettek a helyi kerékpárutak, közutak helyzetéről, a határtérség infrastruktúra-fejlesztési kérdéseiről. Megállapították, hogy az infrastruktúra fejlettsége és a helyi érintettek szoros együttműködése nagyban befolyásolja a határtérség gazdaságfejlesztési potenciálját, és a fejlesztési területek, mint pl. a gyógy-turizmus, wellness-turizmus sikerességét. A gazdasági fejlesztések megoldást jelenthetnek a térségben jelentkező munkaerő elvándorlásra, új irányt szabva a humánerőforrás-politikának.

Az ülés résztvevői egyetértettek abban, hogy a hosszú évekre visszanyúló közös munka, többek között a kultúra, környezetvédelem, valamint a kutatás-fejlesztés területén csak helyi érintettek bevonásával és a területi szereplők részvételével lehet eredményeket elérni.

A nyugat-magyarországi és a kelet-ausztriai térség fenntartható fejlesztését, a regionális szinteken túlmutató magyar és osztrák koncepciók összehangolását, a helyi kezdeményezések felkarolását és a tervek megvalósulását kívánja elősegíteni a 2004-ben létrejött a Magyar – Osztrák Regionális Koordinációs Fórum (MORKF). A fórum titkársági teendőit a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkársága végzi, osztrák részről a Szövetségi Kancellária a kapcsolattartó, a társelnök pedig Stefan Imhof, koordinációs főigazgató.

(Sajtó Főosztály, KIM Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság)