A Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságot Balatoni Monika vezeti. Az államtitkárság alapvető célkitűzése, hogy összehangolja a Kormány nyilvános megszólalásait, ezáltal megvalósítsa az egységes kormányzati kommunikációt. Ennek érdekében meghatározza annak fő irányait, jóváhagyja a minisztériumok sajtóban nyilatkozni jogosult személyeinek megszólalásait, sajtóközleményeit, valamint újságírói kérdésre adott válaszait. Munkája során kapcsolatot tart a miniszterelnök nyilvános szerepléseit, illetve megszólalásait szervező szervezeti egységgel.

A Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság ellátja a nemzeti ünnepekhez és rendezvényekhez kapcsolódó rendezvényszervezési, kommunikációs, programkoordinációs és tájékoztatási feladatokat. Ezen feladat végrehajtása során együttműködik az egyes minisztériumokkal, a minisztériumok által kijelölt szervezetekkel és egyéb intézményekkel. Koordinálja továbbá a kormányzatnak a nemzeti ünnepekhez és kiemelt kormányzati programokhoz kapcsolódó megjelenéseit, tervezi és kialakítja az országkép megjelenítésére irányuló stratégiát, felügyeli az országmárka képet alakító intézmények működéséhez szükséges koordinációt.

Az államtitkárság kialakítja a kormányprogramnak és a kormány munkatervének megfelelő kormányzati stratégiai kommunikációs irányokat és tervet. Gondoskodik a minisztérium internetes közérdekű adatszolgáltatásáról, összehangolja a tárcák közérdekű online adatszolgáltatásait. Emellett az államtitkárság felügyeli és irányítja a kormányzati arculat kialakítását, valamint a soros EU-elnökségre tekintettel tervezi és koordinálja a kormányzati lakossági és média-kommunikációt, amelynek keretében felügyeli és irányítja a kulturális rendezvények kommunikációját.