A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felelős a kormányzati munka összehangolásáért, a magyar állam működésének alapját képező központi és területi közigazgatás fejlesztéséért, a közigazgatási minőség- és személyzeti politikáért. A minisztérium kiemelt feladata a kormány igazságügyi politikájának előkészítése, koordinációja és végrehajtása. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium célja, hogy egy jól szervezett, hatékonyan működő és a választópolgárok érdekeit szem előtt tartó közigazgatási és igazságügyi rendszer kiépítésével a magyar állam ismét erős és versenyképes legyen.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter vezeti.

A KIM parlamenti államtitkára dr. Rétvári Bence, továbbá az egyes szakterületek élén államtitkárok állnak: az igazságügyért Dr. Répássy Róbert, a társadalmi kapcsolatokért Balatoni Monika, a területi közigazgatásért Dr. Szabó Erika, a nemzetpolitikáért Répás Zsuzsanna felelős. A hivatalszervezet működtetése a közigazgatási államtitkár Dr. Biró Marcell feladata.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium feladatköre szerteágazó. A minisztériumhoz tatoznak az állampolgársági- és anyakönyvi ügyek, a személyi adat- és lakcímnyilvántartás, és a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatok. Irányítja a jogalkotást, jogharmonizációt és igazságügyi politikát érintő szakmai munkát. Gondoskodik az egyenlő bánásmód biztosításáról, a romák társadalmi integrációjáról, a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséről, valamint a társadalompolitika összehangolásáról. Koordinálja és ellenőrzi a kormány kommunikációját, a kormányzati döntésekkel kapcsolatos lakossági tájékoztatást, megszervezi és felügyeli a nemzeti ünnepeket. Felel a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért, a köziratok kezelésének szakmai irányításáért, a választójogi és népszavazási szabályozásért, a választások és népszavazások lebonyolításáért, továbbá a közigazgatás-szervezésével kapcsolatos ügyekért. Ellátja a miniszterelnöki döntésekkel kapcsolatos igazgatási feladatokat.

A miniszter és az államtitkárok munkáját a kabinetfőnökök mellett a hivatalszervezetben különböző szakterületeken dolgozó kormánytisztviselők segítik, akik a döntések előkészítésében és végrehajtásában vesznek részt. A minisztérium legfőbb szervezeti egységei a miniszteri kabinet, az államtitkárságok, a helyettes államtitkárságok, a szakmai főosztályok és osztályok.