A Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes irányítása alá tartozó szervezeti egység. Az államtitkárságot Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár vezeti.

Az államtitkárság összehangolja a magyar állami szervek és a határon túli magyarság szervezetei és képviselői közötti kapcsolattartást, továbbá figyelemmel kíséri a más közigazgatási szervek feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetpolitikai műveletek végrehajtását, szükség esetén intézkedéseket kezdeményez.

Gondoskodik a kormányprogram nemzetpolitikával kapcsolatos feladatainak végrehajtásáról, előkészíti az ezzel kapcsolatos kormányzati döntéseket. Részt vesz a határon túli magyarokat érintő kormányzati döntések, illetve jogszabályok előkészítésében. Koordinálja a kisebbségi vegyes bizottságok működését. Ellátja a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság titkári teendőit. Felügyeli a határon túli magyarok támogatási rendszerét és annak intézményeit, figyelemmel kíséri az e célra szolgáló költségvetési források felhasználását, azok hatékonyságát és átláthatóságát, továbbá felügyeli a támogatásokat nyilvántartó rendszert. Ellátja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vonatkozásában a számára jogszabályban megállapított, valamint a miniszterelnök, illetve a miniszter által meghatározott műveleteket. Külön szabályozás szerint dönt a hatáskörébe utalt támogatások felhasználásáról.

A Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság rendszeres kapcsolatot tart a határon túli magyar közösségek politikai, érdekképviseleti, kulturális és más szervezeteivel, és azok képviselőivel. Javaslatot készít a kitüntetettek személyére, illetve véleményezi a határon túli magyarok állami kitüntetésére tett kezdeményezéseket. Jogszabályban meghatározott keretek között közreműködik a Kisebbségekért Díj Külhoni Magyarságért Tagozattal való adományozásában.

Az államtitkárság kiemelt feladata, hogy előkészítse a miniszterelnök általános helyettesének nemzetpolitikai döntéseit és javaslatait.