A nemzetstratégia kidolgozása a partnerségen alapuló magyar–magyar párbeszédre, az érintettekkel való együttgondolkodásra, a külhoni közösségek érdekeinek figyelembevételére épül, célja pedig az egységes magyar nemzet megerősödése, versenyképességének növelése. A kormány célja, hogy az érintettekkel közösen kialakítsa és kidolgozza a külhoni magyarságot érintő rövid és hosszú távú stratégiákat, olyan elemzéseket készítsen, amelyek segítik ezeknek a stratégiai feladatoknak a gyakorlati végrehajtását úgy, hogy az valamennyi magyart érintse, éljen bár tömbben vagy szórványban, a Kárpát-medence régióiban, illetve bárhol a világban. A kormány célja továbbá nemzetpolitikai kérdésekben a nyilvánosság biztosítása, a magyarországi közvélemény tájékoztatása.

A magyar-magyar párbeszéd legfelsőbb fóruma a Magyar Állandó Értekezlet, amely a nemzeti érdekek képviseletére alakult legitim magyar szervezetek párbeszédének intézményesített fórumaként a közös gondolkodást és a magyar nemzetet érintő döntések közös meghozatalát szolgálja. Munkáját tematikus szakbizottságok egészítik ki.