A határon túli magyar közösségek megmaradásának zálogát a különböző autonómiaformák jelentik. A kormány az autonómia által látja leginkább biztosítottnak azt, hogy magyarként teljes életet lehessen élni a Kárpát-medencében, ezért stratégiai célként tekint az autonómia különböző formáinak megvalósulására.