A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára dr. Biró Marcell.

A közigazgatási államtitkár vezeti a minisztérium hivatali szervezetét, biztosítja annak összehangolt működését. Előkészíti a minisztérium szervezeti és működési szabályzatát, javaslatot tesz a minisztérium munkatervére és folyamatosan figyelemmel kíséri a munkaterv teljesítését. Összehangolja a miniszternek a kormány munkatervéhez tett javaslatai előkészítését, ellenőrzi a jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, a munkatervben és a miniszteri döntésekben meghatározott műveletek végrehajtását. Nyilvántartja a kormány határozataiban és munkatervében előírt határidős műveleteket, és ellenőrzi végrehajtásukat. A feladatellátáshoz szükséges kormányzati és minisztériumi vezetői döntésekről rendszeresen tájékoztatja a helyettes államtitkárokat és az önálló szervezeti egységek vezetőit. Felel a beérkező előterjesztések, jelentések, jogszabályok, tervezetek észrevételezésének és véleményezésének összehangolásáért, ellenőrzi a véleményezési határidők megtartását.

A közigazgatási államtitkár meghatározza a minisztérium működésének pénzügyi feltételeit, biztosítja a minisztériumi munkarend, ügyintézés és iratkezelés, valamint a gazdálkodás szabályainak megtartását. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a minisztérium állományába tartozó kormánytisztviselők felett. Koordinálja a személyzeti ügyek intézését, felelős a minisztérium humánerőforrás-gazdálkodásáért és társadalmi kapcsolatainak ápolásáért. Figyelemmel kíséri a minisztérium informatikai, nyilvántartó és szolgáltató rendszereinek hiteles, megbízható és biztonságos üzemeltetését, irányítja a minősített adatok védelmével kapcsolatos feladatok ellátását, valamint kialakítja, működteti és irányítja a belső ellenőrzést.

A közigazgatási államtitkár felel a minisztérium szervezeti egységeinek a kormányüléssel, a közigazgatási államtitkári értekezlettel kapcsolatos feladatai összehangolásáért, kijelöli a felkészítő anyagok előkészítéséért felelős szervezeti egységet. Összehívja és vezeti a közigazgatási államtitkári értekezletet, megállapítja annak napirendjét. Javaslatot tesz a kormányülések napirendjére és részt vesz a Kormány ülésein, aláírásra előkészíti a kormánydöntéseket, valamint a Kormány üléséről készült összefoglalót. Dönt a hivatalos tárcalapok szerkesztésével, kiadásával összefüggő kérdésekben, továbbá a Magyar Közlönyben és Hivatalos Értesítőben megjeleníthető jogszabályoknak és az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek köréről. Közreműködik a kormány társadalmi, gazdasági stratégiájának kialakításában, a kormány, a miniszterelnök és a közigazgatási és igazságügyi miniszter döntéseinek, valamint a kormányprogram célkitűzéseinek megfelelően gondoskodik a kormányzati tevékenység stratégiai irányításáról és összhangjának biztosításáról.

A közigazgatási államtitkár közvetlenül irányítja a Kormányirodát irányító helyettes államtitkár, a közigazgatási-stratégiáért felelős helyettes államtitkár, a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár, a személyügyekért felelős helyettes államtitkár, valamint az e-közigazgatásért felelős helyettes államtitkár tevékenységét.

A közigazgatási államtitkárt akadályoztatása esetén a Kormányirodát irányító helyettes államtitkár helyettesíti.