A résztvevők megállapodtak abban, hogy a január 31-én aláírt megállapodást jóváhagyás céljából a MAZSIHISZ közgyűlése és Magyarország Kormánya elé terjesztik. A MAZSIHISZ közgyűlése és a Kormány jóváhagyásával a megállapodás hatályba lép. A megállapodás megszületésével, majd annak mindkét fél általi jóváhagyásával több hónapos tárgyalás-sorozat zárult le.

A megállapodás értelmében a 2012. évben esedékes örökjáradék összegét a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) engedményezi az új egyházi törvény által egyenrangúként felsorolt többi zsidó felekezet részére. Ennek alapján a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközségnek (MAOIH) 190 millió forint, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközségnek (EMIH) pedig 150 millió forint járadékot fizetnek ki a zsidó vallási közösségek részére járó támogatási forrásokból. A résztvevők megállapodtak továbbá abban is, ha az egyházi törvény további zsidó vallási közösségekkel egészül ki, akkor a most megállapodott vallási közösségek meghatározott arányban folyósítják az új szervezetek számára a forrásokat. Ennek értelmében, a MAZSIHISZ 80%, a MAOIH 12% és az EMIH 8% mértékben járulhat hozzá az újonnan elismert szervezetek támogatásához.

Mint ismert az egyházi örökjáradékról szóló megállapodások 1998-as megkötése óta, jelentős változások történtek a hazai zsidó felekezetek szervezeti viszonyaiban. Ezt a 2012. január 1-jén hatályba lépő új egyházi törvény is tükrözi, miután a MAZSIHISZ-en kívül még két másik egyenrangú felekezetet is felsorol. Miután a Kormány egyenrangúnak tekinti ezeket a közösségeket, jogosulttá váltak az eddig kizárólagosan a MAZSIHISZ részére jutatott örökjáradékból származó részesedésre. A zsidó felekezetek közötti tárgyalások megkezdésének szükségességét a változásokkal kapcsolatban dr. Gál András Levente kormánybiztos javasolta a feleknek a Zsidó Közösségi Kerekasztal 2011. szeptember 22-én tartott fordulóján, amikor a MAZSIHISZ – elismerve a megváltozott helyzetet – ajánlatot tett az örökjáradék rendezésére, de a kifizetés jogcímében és módjában akkor a felek nem tudtak dönteni. Hosszas egyeztetés sorozatot követően 2012. január 31-én megállapodás született a Kormány közvetítésével a magyarországi zsidó vallási közösségek között, az örökjáradékok 2012-es kifizetéséről.

(kormany.hu)