Az Igazságügyért Felelős Államtitkárságot Dr. Répássy Róbert vezeti. Az államtitkárság alapvető célkitűzése, hogy hatékony jogalkotással járuljon hozzá a Magyar Köztársaság Kormányának munkájához.

Az államtitkárság felelős a nemzetközi igazságügyi együttműködésért, az igazságügyi és magánjogi, valamint a közjogi jogalkotásért. Kiemelt feladata, hogy koordinálja az EU-s elnökségre történő felkészülés minisztériumi feladatait és képviselje a minisztériumot az EU döntés-előkészítő fórumain, emellett képviselje a Kormányt az EU Bírósága előtti eljárásokban.

Az Igazságügyért Felelős Államtitkárság ellátja az igazságszolgáltatással összefüggő kormányzati feladatokat és felelős a magánjogi és igazságügyi tárgykörbe tartozó jogszabályok, valamint a büntető anyagi jog, a büntetőeljárási jog és a büntetés-végrehajtási jog kodifikációjáért. Az államtitkárság feladata továbbá, hogy törvényességi felügyeletet gyakoroljon a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara, az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek, a Magyar Ügyvédi Kamara és a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara országos és területi szervei felett. Az államtitkárságot vezető államtitkár dönt az egyes kinevezésekről és képviseli a minisztert az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsban.