Dr. Erdei Árpád, ELTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék professzorának vezetésével megalakult a büntető eljárásjogi kodifikációs bizottság ma a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban. Dr. Farkas Ákos professzor (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar), Dr. Bárd Károly professzor (Közép-európai Egyetem Jogi Tanulmányok Intézete), Dr. Márki Zoltán, a Kúria mb. tanácselnöke, Dr. Belovics Ervin legfőbb ügyész-helyettes, valamint Dr. Bánáti János a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének részvételével felállt munkacsoport feladata a büntetőeljárási törvény kodifikálása lesz. Közlemény.

A jelenleg hatályos büntetőeljárásról szóló törvényt a hatályba lépése óta a jogalkotó közel 70 alkalommal módosította és több alkotmánybírósági határozat érintette. Mindezek miatt megbomlott a törvény belső egyensúlya, a szabályozás sok esetben átláthatatlan és a gyakorlatban nehezen alkalmazható. A jogalkalmazói tapasztalatok folyamatosan a felszínre hozzák azokat a jogalkotási hiányosságokat, gyakorlati problémákat, amelyek a büntetőeljárási törvény átfogó módosítását igénylik, a jogalkalmazók részéről ezért megfogalmazódott az igény egy új büntetőeljárási törvényre, ennek kodifikálására történt kezdeményezés az Országos Bírósági Hivatal részéről.

A megalapozott, tudományos konszenzuson alapuló, valamint a gyakorlati problémákra reflektáló kódex kidolgozásában elméleti és gyakorlati szakemberek egyaránt részt vesznek.  Az új büntető eljárásjogi törvényt a 2014-2018-as ciklus alatt tárgyalhatná és fogadhatná el az Országgyűlés.

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)