Jogharmonizáción az Európai Unió jogával összefüggésben azt a jogalkotási folyamatot értjük, amely lehetővé teszi, hogy a nemzeti jogszabályok megfeleljenek az uniós jog által támasztott követelményeknek. A jogharmonizációs munka folyamatával kapcsolatos kormányzati koordinációnak és ellenőrzésnek kiemelt szerepe van abban, hogy az uniós tagságból eredő feladatok teljesítése kellő időben, tartalmilag megfelelő módon és hatékony ellenőrzés mellett az egyéb, nem közvetlenül az uniós jogból fakadó jogalkotási feladatokkal összhangban történjen. A jogharmonizációs célú jogalkotásról a http://jogharmonizacio.gov.hu címen elérhető jogharmonizációs adatbázis nyújt áttekintő képet.