A Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelős helyettes államtitkár Siklósi Péter.

Az ENSZ kitüntetett szerepe mellett, az Európai Unió és a NATO konstruktív tagjaként a Magyar Köztársaság erőfeszítéseket tesz a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében, részt vesz a nemzetközi terrorizmus elleni koalícióban és a nemzetközi békefenntartásban. Mindezek alapján a Honvédelmi Minisztériumra olyan kiterjedt, de szoros együttműködést és koordinációt igénylő feladatkörök hárulnak, amelyeket a védelempolitikai és védelmi tervezési helyettes államtitkár irányításával főosztályok látnak el.

A Védelempolitikai Főosztály alapvető feladata a tárcaszintű védelempolitikai kidolgozó és elemző munka, ezen belül a NATO védelmi politikájára és az EU közös kül-, biztonság és védelempolitikájára vonatkozó tárcaszintű álláspont kidolgozásának koordinálása. A főosztály végzi a brüsszeli Állandó NATO Képviselet Védelempolitikai Részlegének szakmai irányítását.

A HM Védelmi Tervezési Főosztály alapvető feladata a haderő fejlesztésére vonatkozó stratégiai iránymutatások – különösen a honvédelmi miniszter védelmi tervezésre vonatkozó irányelveinek – kidolgozása, közreműködés a NATO védelmi tervezéssel és az EU és képességfejlesztéssel kapcsolatos stratégiai jellegű dokumentumainak kidolgozásában.

A Nemzetközi Együttműködési és Fegyverzetellenőrzési Hivatal alapvető feladata a tárcaszintű kétoldalú nemzetközi együttműködés elveinek kidolgozása, végrehajtásának irányítása és koordinálása. Ez a főosztály intézi a Honvédelmi Minisztérium kapcsolattartását a Budapesten akkreditált véderő, katonai és légügyi attasé hivatalokkal és a nagykövetségekkel, valamint a külföldön akkreditált magyar véderő, katonai és légügyi attasékkal és nagykövetségeinkkel.

A Védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelős helyettes államtitkár a nemzetközi tevékenysége során rendszeres, magas szintű NATO és EU bizottsági üléseken képviseli a honvédelmi tárcát, s a főosztályok munkájának irányításával a felsorolt átfogó feladatkörökben és területeken felelősen biztosítja a döntéselőkészítést, s teszi lehetővé a kormány célkitűzéseinek megfelelő tárcaszintű döntéshozatalt.