A Társadalmi Felzárkóztatásért Feleleős Államtitkárságot Dr. Kovács Zoltán vezeti. Az államtitkárság alapvető célkitűzése, hogy a bővülő lehetőségekből arányos rész jusson a hátrányos helyzetű embereknek és csoportoknak.

Az államtitkárság teljes szemléletváltást kíván bevezetni a felzárkózási politkába: az új koncepció lényege a komplexitás, azaz csupán akkor érhető el minőségi javulás a hátrányos területeken, ha az oktatási, szociális és egészségügyi, valamint a foglalkoztatási körülményeket egyidejűleg javítjuk.
A hátrányos térségekben élők, illetve az alacsony iskolai végzettségük, valamint egészségügyi állapotuk miatt nehezen, vagy egyáltalán nem foglalkoztatható társadalmi csoportok etnikai összetételében a cigányság többségben van, ezért – bár nem dedikált roma programokat, hanem valódi társadalmi felzárkózásra esélyt adó projekteket kívánunk megvalósítani, mégis – a roma sajátosságokra fokozottan tekintettel vagyunk.

A Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság a foglalkoztatás területén különösen fontosnak tartja az esélyteremtő felzárkózás mellett az etnikai alapú diszkrimináció elleni fellépést is. A korábban különböző szakminisztériumok hatásköre alatt működő programok, melyek a felzárkózást segítik elő, most egy kézbe, az államtitkárság irányítása alá kerültek. Ezáltal lehetővé vált egy átláthatóbb, hatékonyabb munkavégzés a felzárkóztatás területén. Ahhoz, hogy hosszú távon érezhető legyen a javulás, egy működőképes, összefogott programot tervez az államtitkárság, amely valódi lehetőséget kínál mindenkinek.