A Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárságot Soltész Miklós vezeti. Tevékenységi köre négy nagy területre terjed ki: családi és szociális szolgáltatásokra, ifjúság-, nyugdíj- és idősügyre, illetve a fogyatékossággal élők jogainak biztosítására.

A családi és szociális szolgáltatások területén végzett munkája során az államtitkárság felügyeli és szabályozza a szociális törvény alapján nyújtott szolgáltatások működését, elősegíti ezek fejlődését, valamint szakmai és finanszírozási programokat dolgoz ki és működtet.

A szociális intézményrendszer az időseket, a fogyatékossággal élőket, a pszichiátriai- és szenvedélybetegeket, a hajléktalanokat látja el. A legfontosabb szociális szolgáltatások a családsegítő szolgálatok, a házi szociális gondozás, a támogató szolgáltatás, a nappali tartózkodást és gondozást szolgáló intézmények, továbbá a bentlakást nyújtó szociális intézmények.

A nyugdíj- és idősügybeli tevékenysége során az államtitkárság törekszik a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzésére, a társadalombiztosítási nyugellátásban szerzett jogok fenntartására. Törvényben szabályozza a társadalombiztosítási nyugellátást, koncepciót készít a jövő nyugdíjasainak ellátására, elemzéseket és értékeléseket készít a nyugellátások színvonaláról.

Mindezek mellett az államtitkárság feladata elősegíteni a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének megvalósulását. Kidolgozza a fogyatékos emberek jogait és az esélyegyenlőségük biztosítását érintő jogszabályok szakmai koncepcióját, részt vesz az ellátásaikat érintő jogalkotásban, és figyelemmel kíséri ezek megvalósulását. Döntési joga van a területhez kapcsolódó intézmények, programok és civil szervezetek támogatásának megítélésében. Ellátja az Országos Fogyatékosügyi Program és Intézkedési Terv előkészítésével és végrehajtásával, az egyenlő esélyű hozzáféréssel és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatással kapcsolatos szakmai és koordinációs feladatokat. Továbbá elvégzi a minisztérium fenntartásában működő, fogyatékos személyeket ellátó szociális intézmények szakmai irányítását, valamint biztosítja a fogyatékosságügyi politikával foglalkozó nemzetközi szervezetekben való képviseletet, és koordinálja az egyes feladatok végrehajtását.

Az államtitkárság egyik kiemelt feladatköre a lakosság szociális biztonságát szolgáló pénzbeli ellátások rendszerének szabályozása és felügyelete.