Szociális ügyek alatt a szociális szolgáltatásokkal és ellátásokkal kapcsolatos kérdéseket értjük. A szociális szolgáltatások körébe tartoznak az átmenetileg vagy tartósan nehéz élethelyzetbe került embereknek nyújtott szociális ellátások, valamint az önálló életvitelre nem képes emberek számára kialakított szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások. A kormány a szociálisan rászorult személyek egészségügyi kiadásainak csökkentése érdekében biztosítja a közgyógyellátást, míg a közüzemi díjtartozások miatt kialakult krízishelyzetben adósságkezelési szolgáltatást vehetnek igénybe.