A Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkárságot Simicskó István vezeti. Az államtitkárság a sportpolitikai feladatok ágazatpolitikai irányításáért felel. Az államtitkárság szakemberei végzik a sporttal kapcsolatos fejlesztési stratégiák, programok szakmai előkészítését, közreműködnek a sport kormányzati irányítási és intézményrendszerének kialakításában, működtetésében, valamint az ehhez szükséges szabályozási és egyéb feltételek biztosításában.

Szakmai szempontból az államtitkárság munkatársai készítik elő a területet érintő jogszabályokat, közreműködnek azok módosításaiban, végrehajtásában, a költségvetési és az egyéb stratégiai intézkedések kidolgozásában, felelnek a terület tárcán belüli és tárcaközi kapcsolatainak működtetéséért, valamint a sporttal kapcsolatos pályázati tevékenység ellátásáért.
Az államtitkár az államtitkárság munkájának irányítása mellett, az adott jogszabályok keretei között irányítja a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet (NUSI) tevékenységét, mely 2010. október 1-től Nemzeti Sportközpontok néven, valamint Nemzeti Sport Intézetként működik tovább, emellett az államtitkár irányítja a sportinformációs rendszerrel összefüggő szakmai feladatok ellátását is.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezetője felé az államtitkár tesz javaslatot a Papp László Budapest Sportaréna állami napjainak odaítélésére vonatkozóan is. A Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkárság vezetői képviselik a minisztériumot a hazai és külföldi kormányzati, valamint egyéb intézmények, testületek, érdekvédelmi és érdekegyeztető fórumok munkájában, tájékoztatást adnak a területet érintő kormányzati tervekről, döntésekről, állásfoglalásokról.
Emellett – a média közreműködését is felhasználva - gondoskodnak arról, hogy mindezen információk kellő nyilvánosságot kapjanak.