A Parlamenti Államtitkárságot Doncsev András vezeti. A parlamenti államtitkár a miniszter általános politikai helyettese. Ellátja a miniszter által számára meghatározott egyedi feladatokat, ezen belül koncepciót és megoldási javaslatokat dolgoz ki, részt vesz minisztériumi álláspontok kialakításában és képviseletében.

A parlamenti államtitkár irányítja a parlamenti pártközi egyeztetési mechanizmusokat, véleményezi a minisztériumi jogszabály-előkészítés során részére megküldött tervezeteket.

Támogatja az összkormányzati, illetve ágazati felelősségi körbe tartozó teendőkkel kapcsolatos stratégiák kialakítását, elősegíti a miniszter országgyűlési képviseletét. Kapcsolatot tart a pártokhoz nem tartozó képviselőkkel, koordinálja a társadalmi, gazdasági érdekképviseletekkel való együttműködést. A parlamenti államtitkár részt vesz az államtitkárok parlamenti és általános kormányzati feladatok végrehajtásával kapcsolatos tevékenységének összehangolásában, illetve közreműködik a jogszabályalkotással kapcsolatos politikai előkészítő munka miniszteri irányításában. Ennek keretében gondoskodik a kormányzati politika érvényesítéséről a jogszabályi koncepciókban, és ellátja a kormánypártok frakcióival való egyeztetési feladatokat.

A parlamenti államtitkár irányítja a Parlamenti Főosztály vezetőjének tevékenységét. A parlamenti államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása esetén az általa kijelölt államtitkár, vagy titkárságának vezetője helyettesíti.