A mai napon (2014. május 23.) 8 órától a spanyol nyelvi írásbeli érettségi vizsgákra kerül sor. Spanyol nyelvből középszinten 70 helyszínen 228, emelt szinten 21 helyszínen 407 vizsgázó érettségi.

A spanyol nyelv írásbeli érettségi vizsgája mindkét szinten négy elkülönülő részből áll. Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc, amelyből az első rész az „Olvasott szöveg értése” 60 perc időtartamú, a második rész, „Nyelvhelyesség” feladatsorának megoldására 30 perc áll rendelkezésre. Az ezt követő szünet után a 30 perces „Hallott szöveg értése” rész következik, majd végül az „Íráskészség” 60 perc időtartamú feladatsora.

Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt vizsgarészek szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam sorrendben 70, 50, 30, 90 perc. Az íráskészség feladatsora esetében a feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár.

Az írásbelik rendben zajlanak - bejelentés nem érkezett.

(Oktatási Hivatal)