A mai napon (2014. május 26.) 8 órától különböző idegen nyelvekből, 14 órától pedig további központi követelményekre épülő vizsgatárgyakból, valamint egyedileg akkreditált középszintű vizsgatárgyakból tesznek írásbeli érettségit a vizsgázók.

Délelőtt

Középszinten 15 idegen nyelvből 82 helyszínen 327 vizsgázó, emelt szinten 11 idegen nyelvből 32 helyszínen146 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

Az idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsga szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos. Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc, amelyből az első rész az „Olvasott szöveg értése” 60 perc időtartamú, a második rész, „Nyelvhelyesség” feladatsorának megoldására 30 perc áll rendelkezésre. Az ezt követő szünet után a 30 perces „Hallott szöveg értése” rész következik, majd végül az „Íráskészség” 60 perc időtartamú feladatsora.

Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt vizsgarészek szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam sorrendben 70, 50, 30, 90 perc. Az íráskészség feladatsora esetében a feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár.

Az idegen nyelvi vizsgák részletes adatai itt olvashatók.

Délután

Középszinten a központi követelményekre épülő vizsgatárgyak közül a katonai alapismeretek (29 helyszínen 193 fő) és a természettudomány (1 helyszínen 2 fő) vizsgatárgyakból, míg az egyedileg akkreditált vizsgatárgyak közül a gépírás és információkezelés (2 helyszínen 81 fő) vizsgatárgyból tesznek az érettségizők írásbeli vizsgát. Emelt szinten gazdasági ismeretek (6 helyszínen 26 fő) és katonai alapismeretek (4 helyszínen 5 fő) vizsgatárgyakból lesz érettségi vizsga.

A délelőtti vizsgák – a kormányhivatalok jelzései szerint is – mindenütt rendben megkezdődtek.

(Oktatási Hivatal)