Ma délelőtt kémiából (magyarul, angolul, németül) emelt szinten 3450 fő, középszinten 831 fő, délután földrajzból (magyarul, angolul, franciául, németül, olaszul) emelt szinten 347 fő, középszinten 8512 fő írásbelizik.

Délelőtt

Kémiából középszinten 291 helyszínen összesen 831 tanuló (814 vizsgázó magyarul, 17 vizsgázó angolul) tesz írásbeli érettségi vizsgát. Emelt szinten 69 helyszínen 3.450 tanuló (3.446 vizsgázó magyarul, 3 angolul és 1 németül) érettségizik. A kémia írásbeli vizsga középszinten 120 percig tart, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között, és a feladatokat is tetszőleges sorrendben oldhatják meg. A feladatsor általános, szervetlen és szerves kémiai kérdéseket tartalmaz. A feladatsor típusai: feleletválasztásos kérdések, elméleti kérdések, számítási feladatok és egy esettanulmány típusú probléma megoldása. Az elérhető maximális pontszám 100 pont. Vizsgázónként szükséges segédeszköz a függvénytáblázat periódusos rendszerrel és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép.

Az emelt szintű kémia írásbeli vizsga 240 perces, a vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között, és a feladatokat is tetszőleges sorrendben oldhatják meg. A feladatsor azonos számban tartalmaz általános, szervetlen és szerves kémiai kérdéseket. A feladatsor típusai: feleletválasztásos kérdések, elméleti feladatok, számítási feladatok. Az elérhető maximális pontszám 100 pont. Vizsgázónként szükséges segédeszköz a függvénytáblázat periódusos rendszerrel és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép.

Délután

Földrajzból középszinten 913 helyszínen összesen 8.512 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát. Magyar nyelven 8.374 vizsgázó, míg138 vizsgázó 4 különböző idegen nyelven (angol, francia, német, olasz) tesz érettségi vizsgát. Emelt szinten 31 helyszínen 347 vizsgázó érettségizik, ebből 2 tanuló angol, 3 tanuló német nyelven. A földrajz írásbeli vizsga középszinten 120 percig tart, két feladatsort (I. rész: topográfiai ismereteket, képességeket ellenőrző feladatsor, II. rész: földrajzi ismeretek és képességek meglétét vizsgáló feladatsor) kell megoldani. A vizsgázók először az I. (20 perces) feladatsort, majd a II. (100 perces) feladatsort oldják meg. A feladatsorokon belül a megoldások sorrendje és a rendelkezésre álló idő tetszés szerint beosztható. A feladatsorok arányai: földrajzi-környezeti ismeretanyag: 45 %, topográfiai ismeretek: 15 %, gyakorlati jellegű feladatok: 40 %. Az elérhető maximális pontszám 100 pont. Az I. feladatlap megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható. A II. feladatlaphoz vizsgázónként szükséges segédeszközök: középiskolai földrajzi atlasz, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző és vonalzó, amelyeket a vizsgázó biztosít.

Az emelt szintű földrajz írásbeli 240 perces, a vizsgázók a rendelkezésre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg a feladatok között, és a megoldások sorrendjét is maguk határozhatják meg. A feladatsorokban közel azonos arányban jelennek meg a természetföldrajzi és a társadalomföldrajzi tartalmak. A feladatsor arányai: földrajzi-környezeti ismeretanyag: 50 %, topográfiai ismeretek: 20 %, gyakorlati jellegű feladatok: 30 %. Az elérhető maximális pontszám 100 pont. Vizsgázónként szükséges segédeszköz: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző és vonalzó, amelyeket a vizsgázó biztosít. A megoldáshoz térkép, középiskolai földrajzi atlasz nem használható.

A kémia vizsgák mindenütt rendben megkezdődtek, a vizsgahelyszínekről bejelentést nem kaptunk.

A ma délelőtti kémia vizsgák rendben befejeződtek. A földrajz vizsgák mindenütt rendben megkezdődtek, a vizsgahelyszínekről rendkívüli eseményről bejelentést nem kaptunk.

(Oktatási Hivatal)