Ma délelőtt középszintű informatika gyakorlati vizsga zajlik 1084 helyszínen 22 683 résztvevővel (magyar, angol, francia, német, spanyol, román, szerb nyelven!), délután pedig belügyi rendészeti ismeretek, ének-zene és művészettörténet írásbeli vizsgák lesznek.

Délelőtt

Informatikából középszinten 1.084 helyszínen 22.683 vizsgázó tesz érettségi vizsgát. Magyarul 1.055 helyszínen 22.202, míg 29 helyszínen 481 vizsgázó 6 különböző idegen nyelven (angol, francia, német, román, spanyol, szerb) tesz érettségi vizsgát. A középszintű informatika gyakorlati vizsga 180 perces, az elérhető maximális pontszám 120 pont. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az egyes feladatok között, és a megoldások sorrendjét is maguk határozhatják meg. A gyakorlati vizsgát számítógépteremben kell lebonyolítani. A feladatsorok tematikája a következő: szövegszerkesztés; táblázatkezelés; adatbázis-kezelés; prezentáció, grafika, weblapkészítés. Vizsgázónként szükséges segédeszközök: számítógép a megfelelő szoftverekkel (a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja), vonalzó (a vizsgázónak kell hoznia). A vizsgázó a vizsgát megelőző tanévben központilag jóváhagyott (az iskola által kihirdetett) szoftverek használatával vizsgázhat.

Délután

Belügyi rendészeti ismeretekből középszinten 89 helyszínen 1.372 vizsgázó tesz érettségi vizsgát. Emelt szinten 24 helyszínen 276 vizsgázó tesz érettségi vizsgát. A belügyi rendészeti ismeretek közép- és emelt szintű írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az I. és a II. rész, illetve az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja. A feladatsor I. részének megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható. A II. rész megoldásához szükséges információkat, pl. adatokat, szemelvényeket a feladatsornak mindig tartalmaznia kell. A vizsgázó hoz magával körzőt, vonalzót, íróeszközt.

Ének-zene vizsgatárgyból középszinten 133 helyszínen 246 vizsgázó tesz érettségi vizsgát. Az ének-zene vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 120 perces, és maximálisan 100 pont szerezhető. Az írásbeli vizsga során két feladatlapot kell megoldaniuk a vizsgázóknak. A feladatlapok témakörei a következők: I. feladatlap: zenefelismerés, II. feladatlap: zenetörténeti szövegalkotás; általános zenei alapismeretek; dallamátírás. A vizsgát az I. feladatlap (20 perc) megoldásával kell kezdeni. A vizsgadolgozatokat a 20. perc leteltével összegyűjtik. Ezután kerülhet sor a II. feladatlap (100 perc) kiosztására és megoldására. A vizsgázó a II. részen belül a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is megváltoztathatja. Vizsgacsoportonként szükséges segédeszköz: a feladatsor hanganyagának lejátszásához szükséges egy CD-lejátszó, amelyet a vizsgát lebonyolító intézmény biztosít.

Művészettörténet vizsgatárgyból középszinten 75 helyszínen 373 vizsgázó (közülük 1 helyszínen 2 vizsgázó olasz nyelven) tesz érettségi vizsgát. A művészettörténet vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 120 perces, és maximálisan 100 pont szerezhető. Az írásbeli feladatlapot 40-60%-ban a magyar, 40-60%-ban pedig az egyetemes művészettörténethez kapcsolódó feladatok, részfeladatok alkotják. Az egyetemes művészettel kapcsolatos feladatok döntően az európai kultúrára vonatkoznak, ezek kb. 20%-ában szerepelhet az Európán kívüli kultúrákra vonatkozó kérdés. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja, valamint a feladatok megoldásához semmilyen segédeszközt nem használhat.

A délelőtti vizsgák mindenütt rendben megkezdődtek (a nyugat-dunántúli és dél-balatoni viharok, árvizek miatti korábbi áramkimaradások ¬ - melyek a tegnapi, előzetes szoftvertelepítéseket is rendkívül akadályozták – ellenére).

Sajnos, áramkimaradásokra ma is számítani kell, előfordulhatnak; egyszerű esetekben ezek helyben kezelhetők.

A délelőtti vizsgák rendben lezajlottak, a délutániakkal kapcsolatban bejelentést, észrevételt nem kaptunk.

(Oktatási Hivatal)